systemy wyszukiwania

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów wyszukiwania dla dowolnych
rodzajów danych. Każdy system opieramy o rozwiązanie Sphinx Open Source Search Server.

Czym jest Sphinx
Sphinx jest pełnotekstowym silnikiem wyszukiwania na licencji Open Source. Głównym jego zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości, niezawodnego oraz szybkiego wyszukiwania dowolnych danych tekstowych. Zadaniem naszej firmy jest przygotowanie rozwiązania umożliwiającego efektywne wykorzystanie Sphinxa'a do realizacji konkretnego celu.
Możliwe źródła danych
Natywnie obsługuje najczęściej wykorzystywane systemy bazodanowe: MySQL, PostgreSQL, MSSQL Server, Oracle oraz inne, o ile są dostępne dla nich odpowiednie konektory. Oprócz systemów bazodanowych Sphinx umożliwa indeksowanie plików w formatach .txt, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx oraz .rtf. Sphinx może być zintegrowany z serwisem za pomocą języka m.in. PHP, Python, Perl, C oraz Java.
Przykładowe zastosowania
Sphinx posiada niezliczone możliwości zastosowania. Poniżej zamieszczono przykładowe:
 • wyszukiwarka treści stron firmowych
 • wyszukiwarki produktów w sklepach internetowych
 • parametryczne wyszukiwarki produktów w sklepach internetowych
 • okienka autouzupełnienia dla wyszukiwarek
 • systemy pracujące na tabelach np. księgowe
 • katalogi różnych rodzajów np. firm, usług, ogłoszeń
Największe serwisy wykorzystujące Sphinx
Proces tworzenia systemu
Każda realizacja wykorzystująca silnik wyszukiwania składa się z następujących etapów:
 • określenie celów funkcjonalnych wdrożenia systemu wyszukiwania
 • określenie wymagań dotyczących potrzebnej prędkości działania systemu
 • analiza istniejącej struktury bazodanowej wraz z ew. propozycjami zmian lub zaproponowanie struktury w przypadku jej braku
 • przygotowanie kompletnego harmonogramu prac oraz wdrożenia
 • prace programistyczne
 • testy funkcjonalne oraz weryfikacja osiągnięcia celów oraz wymagań
 • wdrożenie systemu
 • obsługa powdrożeniowa wraz z analizą możliwych ulepszeń systemu
przykładowe realizacje
wykorzystywana technologia