Technology

DNA FRAMEWORK

Full-stackowy framework umożliwiający tworzenie najbardziej innowacyjnych, bezpiecznych i zaawansowanych platform internetowych.

Dlaczego DNA Framework?

Rapid Development
Szybki development
Modułowa architektura DNA umożliwia deweloperom niezwykle szybką implementację.
Secure solution
Bezpieczeństwo
DNA jest prawdziwą twierdzą wśród frameworków. Wspiera Platformy FinTech przetwarzające dziesiątki milionów dolarów dziennie.
Scalable Architecture
Skalowalna architektura
DNA Framework został stworzony tak, by rosnąć wraz z Twoim biznesem.

DNA FRAMEWORK

Statystyki

Rapid Development
icon
3
lata
icon
42
deweloperów
icon
131
modułów
icon
220K
linii kodu źródłowego
133207php
74624js
10961css/less
6385mustache
icon
47
commitów dziennie
icon
4
nowe moduły miesięcznie
icon
401
reguł SonaQube dbających o jakość kodu
icon
10
produkcyjnie funkcjonujących platform klienckich
icon
12.5M
żądań dziennie
icon
14M+
użytkowników końcowych miesięcznie

DNA FRAMEWORK

Dlaczego stworzyliśmy DNA Framework?

Przez lata pracy nie znaleźliśmy środowiska, które w pełni odpowiadałoby naszym potrzebom i wymaganiom klientów. Co konkretnie skłoniło nas do stworzenia DNA Framework?
DLA OSÓB TECHNICZNYCH
icon
Niepełna zgodność istniejących frameworków PHP z pryncypiami S.O.L.I.D.
icon
Kłopotliwe przenoszenie bazowych rozwiązań między środowiskami tworzonymi za pomocą różnych frameworków.
icon
Konieczność wprowadzania zmian w kodzie frameworków w celu umożliwienia klientowi pełnej realizacji założeń biznesowych.
icon
Konieczność edycji błędów w kodzie frameworków.
icon
Problematyczne aktualizacje o wersję minorowe frameworka z powodu zrealizowanych uprzednio koniecznych zmian.
icon
Niemożliwe lub bardzo kosztowne w przeprowadzeniu aktualizacje istniejących projektów klienckich o wersje majorowe frameworka z powodu częstych zmian konceptów.
icon
Nieznany poziom bezpieczeństwa komponentów frameworków.
icon
Nieakceptowalnie długi czas oczekiwania na wprowadzenie poprawek dotyczących krytycznych błędów bezpieczeństwa.
icon
Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń wynikających z nieznajomości lub niedokładnego sprawdzenia działania funkcji frameworków przez deweloperów.
icon
Brak frameworków full-stackowych poprawnie adresujących współpracę back-endu oraz front-endu platformy.

DNA FRAMEWORK

Fundamenty DNA

icon
Moduły wspierające technologie cross-platformowe
icon
Zgodność z pryncypiami S.O.L.I.D.
icon
Prędkość tworzenia rozwiązań
icon
Bezwzględne bezpieczeństwo
icon
Pełna skalowalność

Magia DNA Framework

DNA Magic & best features
icon
Queue
System wspierający mikroserwisowość oraz kolejkowanie zadań.
icon
Oscillator
System Cron zbierający statystyki z szerokiego zakresu działań, w tym dotyczące czasu, rezultatu i wydajności, wysyłający ostrzeżenia do monitoringu usługi.
icon
Fixing errors
Automatyczne wsparcie rozwiązywania błędów.
icon
SwaggerOn
Moduł umożliwiający automatyczne tworzenie API Swagger na podstawie kontrolerów.
icon
Logs and errors
System centralizujący logi aplikacyjne, umożliwiający szybką i wygodną obsługę automatycznie przechwyconych błędów.
icon
Slow logs
Narzędzie umożliwiające monitorowanie wolnych zapytań do baz danych SQL, NoSQL oraz Key-Value.
icon
Replay
Narzędzie nagrywające wewnętrzny flow akcji kontrolerowych, pozwalające sprawdzić kompatybilność oraz poprawność realizowanych zmian.
icon
Definition
Bazowy element frameworka określający cechy obiektu biznesowego.

DNA FRAMEWORK

Technologie

SYSTEMY ZARZĄDZANIA DANYMI
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
SYSTEMY WYSZUKIWANIA
Logo
Logo
FRONTEND
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
BACKEND
Logo
Logo
Logo
Logo
SKALOWALNOŚĆ
Logo
Logo
Logo
JAKOŚĆ KODU
Logo
Logo
Logo

SKONTAKTUJ SIĘ

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Paulina Maciboch
Paulina Maciboch
Client Partner