Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Małgorzata Michalska

Zapraszamy na kawę!

Webini sp. z o.o.
Szybowcowa 31
54-130 Wrocław

Dane rejestrowe

krs: 0000609484
nip: 8943075719
regon: 364068929
Webini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. adres: ul. Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000609484, REGON 364068929, NIP 8943075719, Kapitał zakładowy 50.000 zł oplacony w całości

Napisz do nas


załącz plik
Dziękujemy za kontakt z naszą firmą!