Planowanie produktu

Odpowiednie zaplanowanie produktu jest kluczowe dla sprawnego przebiegu prac deweloperskich, kontroli budżetu i harmonogramu oraz, w przyszłości, dla stabilnego funkcjonowania i rozwoju platformy.

Cel:

Przygotowanie dokumentu analizy przedwdrożeniowej, określenie sposobu realizacji założeń.

Pomożemy poprzez:

 • opracowanie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej Twojej platformy,
 • zaprojektowanie architektury systemu,
 • opracowanie wireframe’ów,
 • przygotowanie planu prac wraz z harmonogramem i przewidywanym budżetem,
 • nadanie priorytetu realizacji funkcjonalności,
 • określenie sposobu mierzenia postępów i wyników prac.

Usługa przeznaczona dla:

 • startupów, które planują rozpocząć świadczenie usług za pośrednictwem platformy,
 • statupów w fazie pozyskiwania funduszy, które potrzebują przedstawić inwestorom plan działania,
 • biznesów planujących rozbudowę swojej platformy o dodatkowe usługi,
 • zespołów R&D odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji w firmie,
 • firm, które chcą rozszerzyć zakres usług o działania na platformie internetowej.

Realizacja usługi

1

Analiza wymagań

Określamy, jakie wymagania i cele ma spełniać produkt. Analizujemy plany rozwojowe, zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia. Wyznaczamy obszary kluczowe dla realizacji celów biznesowych.

2

Dobór rozwiązań

Mając listę wymagań, architekt oprogramowania dobiera odpowiednie technologie, w oparciu o które zespół specjalistów zbuduje Twoją aplikację webową. Nadajemy priorytet każdej wskazanej funkcjonalności i ustalamy kolejność prac.

3

Plan

Opracowujemy proces współpracy oraz plan produktu. Tworzymy specyfikację funkcjonalną i techniczną platformy, projektujemy architekturę systemu, przygotowujemy plan prac, rozpisujemy harmonogram oraz budżet. Jesteśmy gotowi do uruchomienia działań deweloperskich.

Skuteczność Webini

średnio 150 godzin

zajmuje nam przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej

ponad 40 płynnych wdrożeń

przeprowadziliśmy dzięki wcześniejszemu opracowaniu planu produktu

skrócenie TTM o ok. 40%

dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu produktu

Wdrożenia Webini

Viralstat mockup

Stworzenie MVP i rozbudowa platformy

Budowa i rozwój platformy do analizy BigData, zbierającej informacje z czterech niezależnych kanałów na temat aktywności w mediach społecznościowych i poziomu zaangażowania w opublikowane treści.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie