Planowanie produktu

Planowanie pozwala lepiej poznać odbiorców Twojego produktu, ich zachowania i potrzeby. Działanie umożliwia dopracowanie idei oraz nadanie finalnego kształtu platformy tak, by była atrakcyjna dla użytkowników i wspierała realizację celów biznesowych.

Cel:

Dopracowanie Twojej idei z uwzględnieniem sytuacji rynkowej, potrzeb użytkowników końcowych oraz wymagań Twojej firmy.

Pomożemy poprzez:

  • dokładne zapoznanie się z wizją Twojego produktu,
  • wsparcie w analizie grupy odbiorców – ich potrzeb, wymagań i zachowań,
  • ukształtowanie Twojej idei w odpowiedzi na wymagania użytkowników,
  • opracowanie środowiska do późniejszej analizy odbioru Twojej platformy przez użytkowników,
  • przygotowanie planu produktu wspierającego realizację celów biznesowych.

Usługa przeznaczona dla:

  • startupów, które planują rozpocząć świadczenie usług za pośrednictwem platformy,
  • zespołów R&D odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji w firmie,
  • firm, które chcą rozszerzyć zakres usług o działania na platformie internetowej,
  • firm, które chcą dokonać fundamentalnych zmian w swojej aplikacji webowej.

Realizacja usługi

1

Poznanie idei

Rozmawiamy o Twojej wizji produktu, celach, jakie ma spełniać narzędzie, problemach, które ma rozwiązywać.

2

Poznanie rynku

Prowadzimy dokładną analizę rynku, potrzeb odbiorców oraz produktów, które stanowią konkurencję dla Twojej platformy. Na podstawie analizy identyfikujemy mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

3

Przygotowanie planu

Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz kształtujemy wspólnie Twoją wizję tak, by produkt już od dnia premiery przynosił jak największą korzyść biznesową i stanowił prawdziwą konkurencję dla firm z Twojego segmentu.

Skuteczność Webini

1-5 dni

zajmuje nam przeprowadzenie analizy i przygotowanie planu produktu

8 platform,

które z sukcesem weszły na rynek dzięki wcześniejszemu opracowaniu planu produktu

286 ocen 5/5

otrzymała w dniu premiery na AppSumo stworzona przez nas platforma

Planowanie produktu

Mało który produkt finalnie wygląda dokładnie tak, jak pierwsza idea, która przyświecała jego powstaniu. Aby nowo powstała platforma czy system okazały się sukcesem, potrzebne są badania, rozmowy i doświadczenie. Jeśli chcesz wprowadzić w życie swój produkt, nasi eksperci doradzą, co możesz zrobić, by idealnie odpowiadał on na oczekiwania użytkowników i rynku. Wspólnie przeprowadzimy dokładne planowanie, które pozwoli uniknąć błędów popełnionych przez konkurencję.

Kiedy potrzebujesz planowania produktu?

Bez względu na to, czy potrzebujesz dotrzeć do klientów za pomocą nowej platformy, czy planujesz rozszerzenie zakresu usług, planowanie produktu jest jednym z pierwszych działań, jakie warto podjąć. Już podczas wstępnych rozmów zapoznamy się z Twoim pomysłem i omówimy cele, jakie ma spełniać narzędzie.

Przeprowadzone przez nas planowanie rozwiązań ma na celu nie tylko przeprowadzenie Cię przez wprowadzenie nowego produktu na rynek. Chcemy na jak najwcześniejszym etapie wyłapać ewentualne luki czy błędy, które mogłyby spowolnić tworzenie projektu lub powodować, że nie byłby on dopasowany do użytkowników.

Ważną częścią planowania jest zorientowanie na Twoich klientów czy użytkowników systemu. Analiza ich potrzeb, przyzwyczajeń i zachowań jest kluczowa pod kątem dobrania idealnie dopasowanych do nich funkcjonalności. Pracujemy nad tym, by wdrażany projekt był maksymalnie użyteczny; przynosił korzyści zarówno Twojej firmie, jak i użytkownikom.

Bez względu na to, czy potrzebujesz dotrzeć do klientów za pomocą nowej platformy, czy planujesz rozszerzenie zakresu usług, planowanie produktu jest jednym z pierwszych działań, jakie warto podjąć. Już podczas wstępnych rozmów zapoznamy się z Twoim pomysłem i omówimy cele, jakie ma spełniać narzędzie.

Przeprowadzone przez nas planowanie rozwiązań ma na celu nie tylko przeprowadzenie Cię przez wprowadzenie nowego produktu na rynek. Chcemy na jak najwcześniejszym etapie wyłapać ewentualne luki czy błędy, które mogłyby spowolnić tworzenie projektu lub powodować, że nie byłby on dopasowany do użytkowników.

Ważną częścią planowania jest zorientowanie na Twoich klientów czy użytkowników systemu. Analiza ich potrzeb, przyzwyczajeń i zachowań jest kluczowa pod kątem dobrania idealnie dopasowanych do nich funkcjonalności. Pracujemy nad tym, by wdrażany projekt był maksymalnie użyteczny; przynosił korzyści zarówno Twojej firmie, jak i użytkownikom.

Jak przebiega planowanie?

Po zapoznaniu się z Twoją wizją przychodzi czas na jej weryfikację. Jednym z narzędzi, jakie wykorzystujemy, jest analiza SWOT. Szukamy mocnych stron pomysłu, które możemy uwydatnić, i słabych – które wymagają przepracowania. Omawiamy możliwości i zagrożenia wynikające z Twojej wizji.

Istotnym elementem planowania jest założenie celów. Ustalamy, jakie cele przyświecają Twojemu pomysłowi i zakładamy ich mierzalność. W późniejszych etapach będziemy monitorować realizację celów i wykonywać optymalizacje procesów, by dążyć do ich wypełnienia.

Po analizie rynku i konkurencji, określeniu celów oraz sprecyzowaniu wizji przechodzimy do przygotowania harmonogramu prac. Jest to szkielet kolejnych etapów działań, który pozwala zaplanować zadania specjalistów i jak najszybciej osiągać założone cele. Harmonogram pracy zakłada też priorytety projektu. Ich wykonanie to klucz do osiągania kolejnych biznesowych założeń.

Weryfikacja początkowej wizji, dokładna analiza potrzeb odbiorców i określenie mierzalnych celów to główne zadania, jakie pomaga nam osiągać planowanie. Produkty, nad którymi pracujemy, odpowiadają na potrzeby rynku, są konkurencyjne i już po wdrożeniu przynoszą korzyści biznesowe.

Po zapoznaniu się z Twoją wizją przychodzi czas na jej weryfikację. Jednym z narzędzi, jakie wykorzystujemy, jest analiza SWOT. Szukamy mocnych stron pomysłu, które możemy uwydatnić, i słabych – które wymagają przepracowania. Omawiamy możliwości i zagrożenia wynikające z Twojej wizji.

Istotnym elementem planowania jest założenie celów. Ustalamy, jakie cele przyświecają Twojemu pomysłowi i zakładamy ich mierzalność. W późniejszych etapach będziemy monitorować realizację celów i wykonywać optymalizacje procesów, by dążyć do ich wypełnienia.

Po analizie rynku i konkurencji, określeniu celów oraz sprecyzowaniu wizji przechodzimy do przygotowania harmonogramu prac. Jest to szkielet kolejnych etapów działań, który pozwala zaplanować zadania specjalistów i jak najszybciej osiągać założone cele. Harmonogram pracy zakłada też priorytety projektu. Ich wykonanie to klucz do osiągania kolejnych biznesowych założeń.

Weryfikacja początkowej wizji, dokładna analiza potrzeb odbiorców i określenie mierzalnych celów to główne zadania, jakie pomaga nam osiągać planowanie. Produkty, nad którymi pracujemy, odpowiadają na potrzeby rynku, są konkurencyjne i już po wdrożeniu przynoszą korzyści biznesowe.

Wdrożenia Webini

viralstat

Stworzenie MVP i rozbudowa platformy

Budowa i rozwój platformy do analizy BigData, zbierającej informacje z czterech niezależnych kanałów na temat aktywności w mediach społecznościowych i poziomu zaangażowania w opublikowane treści.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie