Wydajność

Wydajność infrastruktury serwerowej przekłada się bezpośrednio na prędkość, z jaką działa platforma internetowa. Szybkość wczytywania kolejnych podstron może się zmieniać, chociażby ze względu na liczbę użytkowników korzystających w jednym momencie z platformy.

Cel:

Podniesienie poziomu wydajności infrastruktury serwerowej, co za tym idzie – zwiększenie prędkości i jakości działania platformy, niezależnie od liczby użytkowników czy zachodzących na platformie procesów.

Pomożemy poprzez:

 • analizę obecnej sytuacji na platformie i wskazanie obszarów, które mogą powodować niską wydajność,
 • przeprowadzenie audytu dostępności i wskazanie elementów do poprawy,
 • dobór odpowiedniego rozwiązania infrastrukturalnego i odpowiednią jego konfigurację,
 • optymalizację systemów bazodanowych,
 • uruchomienie procesów monitoringu wydajności,
 • wprowadzenie zmian i ulepszeń zwiększających wydajność platformy internetowej.

Usługa przeznaczona dla:

 • firm uzależniających swój sukces od funkcjonowania platformy B2B czy B2C,
 • przedsiębiorstw świadczących usługi w modelu SaaS,
 • właścicieli platform eCommerce,
 • firm, które przygotowują się do przeprowadzenia akcji marketingowej na portalu,
 • właścicieli platform, które znajdują się w fazie mocnego rozwoju,
 • firm, które odnotowują sezonowe duże wzrosty ruchu na platformie.

Realizacja usługi

1

Analiza potrzeb

Poznajemy wymagania Twoje i Twojej firmy. Rozmawiamy o aktualnym poziomie wydajności platformy i o celach, jakie mają być spełnione. Szacujemy zwrot z inwestycji w realizację usługi audytu i optymalizacji wydajności.

2

Audyt

Prowadzimy analizę infrastruktury serwerowej. Prowadzimy testy obciążeniowe – sprawdzamy, jak obecne rozwiązanie infrastrukturalne działa w skrajnie trudnych sytuacjach. Wskazujemy elementy i obszary, które należy ulepszyć w celu zwiększenia poziomu wydajności. Przygotowujemy listę działań i wytycznych.

3

Podniesienie wydajności

Zgodnie z ustaleniami, przekazujemy Twojemu zespołowi listę wytycznych bądź angażujemy specjalistów Webini do wprowadzenia zmian i ulepszeń.

Skuteczność Webini

z 60 sekund do 1 sekundy

skróciliśmy czas wczytywania rozbudowanego widoku aplikacji opartego o ponad 70 milionów rekordów bazodanowych

50-krotnie

podnieśliśmy poziom dostępności platformy, umożliwiając bezproblemowe przyjęcie zwiększonego ruchu

100/100 w PageSpeed Insights

osiąga większość aplikacji webowych, na których przeprowadziliśmy ulepszenie

Wydajność

Wydajność strony to niezwykle ważny czynnik zarówno dla korzystających z niej użytkowników, jak i dla samej przeglądarki. Prędkość jest jednym z elementów algorytmu Google, decydujących o jej miejscu na liście w wynikach wyszukiwania. Szybkość ładowania platformy jest zależna od wielu czynników, między innymi od optymalizacji kodu źródłowego czy poziomu wydajności infrastruktury serwerowej. Podczas audytu analizujemy aktualną sytuację na platformie, wskazujemy elementy wymagające poprawy i  proponujemy rozwiązania.

Czemu warto dbać o wydajność strony?

Wydajność strony, jej sprawne ładowanie się i płynne funkcjonowanie nawet przy dużym ruchu, jest szczególnie ważne dla biznesów odnotowujących sezonowe wzrosty liczby użytkowników na platformie. W takich sytuacjach należy przygotować serwis na wzmożony ruch, który nie spowoduje spowolnienia działania strony czy, w kryzysowych sytuacjach, nawet jej chwilowej niedostępności.

Wykonanie audytu wydajności strony i zastosowanie się do rekomendacji po testach obciążeniowych jest też istotne dla platform eCommerce i firm planujących bądź prowadzących akcje marketingowe. Jeśli przewidujesz zwiększony ruch na platformie, musisz podnieść jej wydajność.

Ostatecznie, wydajność strony jest też jednym z czynników wpływających na jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Warto wziąć to pod uwagę, szczególnie jeśli organiczne pozyskiwanie klientów znajduje się w Twojej strategii marketingowej.

Wydajność strony, jej sprawne ładowanie się i płynne funkcjonowanie nawet przy dużym ruchu, jest szczególnie ważne dla biznesów odnotowujących sezonowe wzrosty liczby użytkowników na platformie. W takich sytuacjach należy przygotować serwis na wzmożony ruch, który nie spowoduje spowolnienia działania strony czy, w kryzysowych sytuacjach, nawet jej chwilowej niedostępności.

Wykonanie audytu wydajności strony i zastosowanie się do rekomendacji po testach obciążeniowych jest też istotne dla platform eCommerce i firm planujących bądź prowadzących akcje marketingowe. Jeśli przewidujesz zwiększony ruch na platformie, musisz podnieść jej wydajność.

Ostatecznie, wydajność strony jest też jednym z czynników wpływających na jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Warto wziąć to pod uwagę, szczególnie jeśli organiczne pozyskiwanie klientów znajduje się w Twojej strategii marketingowej.

Audyt wydajności strony

Do określenia wydajności strony niezbędne jest przeprowadzenie audytu. W tym celu nasi specjaliści wykonują analizę infrastruktury serwerowej, dzięki której mogą dowiedzieć się m.in., czy platforma nie jest zbyt obciążająca dla serwera, np. poprzez wysyłanie bardzo dużej liczby zapytań do bazy danych. Audyt wydajności strony obejmuje wykonanie szeregu testów obciążeniowych, których wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić, jaki ruch jest w stanie przyjąć serwis. Sprawdzają, gdzie znajdują się wąskie gardła i zagrożenia, które mogą skutkować obniżeniem wydajności strony.

Po przeanalizowaniu wyników testów obciążeniowych przystępujemy do optymalizacji wydajności witryny. Zalecenia mogą obejmować różne obszary, od optymalizacji systemów baz danych, przez optymalizację przekierowań, po bezstratną kompresję plików po stronie serwera. Po przekazaniu wytycznych możesz zdecydować się na ich samodzielne wprowadzenie lub zaangażowanie do tego zadania deweloperów Webini.

Do określenia wydajności strony niezbędne jest przeprowadzenie audytu. W tym celu nasi specjaliści wykonują analizę infrastruktury serwerowej, dzięki której mogą dowiedzieć się m.in., czy platforma nie jest zbyt obciążająca dla serwera, np. poprzez wysyłanie bardzo dużej liczby zapytań do bazy danych. Audyt wydajności strony obejmuje wykonanie szeregu testów obciążeniowych, których wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić, jaki ruch jest w stanie przyjąć serwis. Sprawdzają, gdzie znajdują się wąskie gardła i zagrożenia, które mogą skutkować obniżeniem wydajności strony.

Po przeanalizowaniu wyników testów obciążeniowych przystępujemy do optymalizacji wydajności witryny. Zalecenia mogą obejmować różne obszary, od optymalizacji systemów baz danych, przez optymalizację przekierowań, po bezstratną kompresję plików po stronie serwera. Po przekazaniu wytycznych możesz zdecydować się na ich samodzielne wprowadzenie lub zaangażowanie do tego zadania deweloperów Webini.


Wdrożenia Webini

tpay

Przyspieszenie front-endu platformy Tpay

Optymalizacja prędkości platformy - zmniejszenie czasu ładowania wszystkich podstron z 10 sekund do 0,3 sekundy.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie