Wydajność

Wydajność infrastruktury serwerowej przekłada się bezpośrednio na prędkość, z jaką działa platforma internetowa. Szybkość wczytywania kolejnych podstron może się zmieniać, chociażby ze względu na liczbę użytkowników korzystających w jednym momencie z platformy.

Cel:

Podniesienie poziomu wydajności infrastruktury serwerowej, co za tym idzie – zwiększenie prędkości i jakości działania platformy, niezależnie od liczby użytkowników czy zachodzących na platformie procesów.

Pomożemy poprzez:

 • analizę obecnej sytuacji na platformie i wskazanie obszarów, które mogą powodować niską wydajność,
 • przeprowadzenie audytu dostępności i wskazanie elementów do poprawy,
 • dobór odpowiedniego rozwiązania infrastrukturalnego i odpowiednią jego konfigurację,
 • optymalizację systemów bazodanowych,
 • uruchomienie procesów monitoringu wydajności,
 • wprowadzenie zmian i ulepszeń zwiększających wydajność platformy internetowej.

Usługa przeznaczona dla:

 • firm uzależniających swój sukces od funkcjonowania platformy B2B czy B2C,
 • przedsiębiorstw świadczących usługi w modelu SaaS,
 • właścicieli platform eCommerce,
 • firm, które przygotowują się do przeprowadzenia akcji marketingowej na portalu,
 • właścicieli platform, które znajdują się w fazie mocnego rozwoju,
 • firm, które odnotowują sezonowe duże wzrosty ruchu na platformie.

Realizacja usługi

1

Analiza potrzeb

Poznajemy wymagania Twoje i Twojej firmy. Rozmawiamy o aktualnym poziomie wydajności platformy i o celach, jakie mają być spełnione. Szacujemy zwrot z inwestycji w realizację usługi audytu i optymalizacji wydajności.

2

Audyt

Prowadzimy analizę infrastruktury serwerowej. Prowadzimy testy obciążeniowe – sprawdzamy, jak obecne rozwiązanie infrastrukturalne działa w skrajnie trudnych sytuacjach. Wskazujemy elementy i obszary, które należy ulepszyć w celu zwiększenia poziomu wydajności. Przygotowujemy listę działań i wytycznych.

3

Podniesienie wydajności

Zgodnie z ustaleniami, przekazujemy Twojemu zespołowi listę wytycznych bądź angażujemy specjalistów Webini do wprowadzenia zmian i ulepszeń.

Skuteczność Webini

z 60 sekund do 1 sekundy

skróciliśmy czas wczytywania rozbudowanego widoku aplikacji opartego o ponad 70 milionów rekordów bazodanowych

50-krotnie

podnieśliśmy poziom dostępności platformy, umożliwiając bezproblemowe przyjęcie zwiększonego ruchu

100/100 w PageSpeed Insights

osiąga większość aplikacji webowych, na których przeprowadziliśmy ulepszenie


Wdrożenia Webini

Tpay mockup

Przyspieszenie front-endu platformy Tpay

Optymalizacja prędkości platformy - zmniejszenie czasu ładowania wszystkich podstron z 10 sekund do 0,3 sekundy.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie