Usługi

Kluczowymi aspektami, na jakie zwracamy uwagę, są zwrot z inwestycji, przewidywalność i stabilność rozwoju oraz wysoka jakość rozwiązania w myśl zgodności z zasadami S.O.L.I.D.

Stworzyliśmy kilkanaście platform w wersji MVP oraz dziesiątki w pełni funkcjonalnych aplikacji webowych. Wsparliśmy duże i świadome firmy poprzez budowę i wdrożenie zaawansowanych rozwiązań. Przeprowadziliśmy setki audytów, dzięki czemu potrafimy znaleźć niestandardowe podatności, umiemy nawet trzykrotnie obniżyć koszt utrzymania platformy, a przyspieszenie działania aplikacji do mniej niż sekundy zajmuje nam raptem kilkadziesiąt godzin.

Projektowanie nowych platform

Analiza wymagań

Kluczowy dla całego projektu etap zapoznania się z potrzebami Twojego biznesu. Działanie pozwala opracować specyfikację techniczną i funkcjonalną, projekt architektury, sporządzić przejrzysty plan prac i określić budżet oraz czas trwania realizacji aż do momentu produkcyjnego uruchomienia produktu.

Więcej o usłudze
ponad 40
przeprowadzonych analiz wymagań

Strategia wdrożenia

Poznajemy dokładnie Twoje wymagania, procesy zachodzące w firmie oraz analizujemy Twój produkt od strony technicznej. Na podstawie zebranych informacji opracowujemy strategię umożliwiającą prowadzenie bezproblemowego wdrożenia, które już od pierwszych dni dostarcza biznesową wartość.

Więcej o usłudze
7 projektów klienckich
zakończonych z sukcesem dzięki implementacji strategii

Planowanie produktu

Planowanie pozwala lepiej poznać odbiorców Twojego produktu, ich zachowania i potrzeby. Działanie umożliwia dopracowanie idei oraz nadanie finalnego kształtu platformy tak, by była atrakcyjna dla użytkowników i wspierała realizację celów biznesowych.

Więcej o usłudze
8 platform,
które z sukcesem weszły na rynek dzięki wcześniejszemu opracowaniu planu produktu

Projektowanie UX

Projekt User Experience jest fundamentalnym elementem tworzenia platform internetowych. To od niego zależy, jakie doświadczenia z serwisem będzie miał użytkownik, czy będzie chętny do korzystania z Twojego rozwiązania i czy zyskasz jego lojalność. Dobry UX ma bardzo duży wpływ na powodzenie realizacji celów biznesowych.

Więcej o usłudze
80% aplikacji,
które tworzyliśmy, posiada kompleksowy zaawansowany projekt UX

Tworzenie nowych platform

Minimalna wersja produktu

Wersja MVP koncentruje się na kluczowym elemencie rozwiązania. Pozwala zweryfikować ideę dużo niższym kosztem niż uruchomienie pełnej platformy.

Więcej o usłudze
60 dni
potrzebujemy na przełożenie 90% pomysłów na wersję MVP platformy

Pełna wersja funkcjonalna

Budowa w pełni funkcjonującej, kompleksowej platformy wraz ze wszystkimi potrzebnymi funkcjonalnościami. Realizacja Twoich wymagań i stworzenie wysokojakościowego produktu w oparciu o pełną specyfikację.

Więcej o usłudze
40 zaawansowanych platform,
które dotychczas stworzyliśmy

Migracja funkcjonalności

Nie wszystkie platformy zostały zbudowane bądź rozwijane w prawidłowy sposób. Zaciąganie zbyt dużego długu technologicznego, praca na przestarzałych technologiach czy nieprzemyślane zmiany kierunku mogą sprawić, że dalszy rozwój serwisu będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Więcej o usłudze
8 platform
funkcjonujących produkcyjnie, przeniesionych na nową wersję przez nasz zespół

Wsparcie istniejących platform

Wsparcie 24/7

Nieprzerwana, kompleksowa opieka nad stabilnym i wysokojakościowym funkcjonowaniem platformy.

Więcej o usłudze
do 15 minut
reagujemy na incydenty na platformie

Utrzymanie platformy

Szybka, dokładna i kompleksowa reakcja na bieżące i przyszłe potrzeby aplikacji. Odpowiedź na wymagania platformy wynikające między innymi ze zmian zachodzących na rynku, kolejnych wymagań technologii czy modyfikacji norm prawnych.

Więcej o usłudze
średnio 6 KPI
monitorowanych podczas trwania usługi utrzymania platformy

Rozwój funkcjonalności

Zaawansowana platforma wymaga ciągłego rozwoju w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. Umożliwienie przewidywanego i stabilnego rozwoju o nowe funkcjonalności oraz rozwijanie platformy pozwalają utrzymać konkurencyjną pozycję w branży.

Więcej o usłudze
blisko 70 000 funkcjonalności,
które stworzyliśmy lub rozwinęliśmy na platformach naszych klientów

Zarządzanie kryzysem

Sytuacja kryzysowa może dotknąć każdego. Nagłe przeciążenie infrastruktury, złamanie zabezpieczeń platformy, kradzież danych użytkowników… Działamy szybko, a nasz cel jest prosty: pomóc przetrwać każdy kryzys związany z aplikacją webową.

Więcej o usłudze
niecałe 4 godziny
zajęło nam przywrócenie platformy po jej nagłym wyłączeniu spowodowanym 20-krotnie większym obciążeniem niż na co dzień

Audyty i optymalizacja platform

Prędkość działania

Prędkość ładowania serwisu jest kluczowym elementem doświadczenia użytkownika. Im dłużej czeka on na pojawienie się treści na platformie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że opuści serwis zanim zapozna się z informacjami, które chcemy mu przekazać, nie mówiąc o przekonwertowaniu w klienta.

Więcej o usłudze
poniżej 0,2 sekundy
wczytują się podstrony zoptymalizowanych przez nas platform

Wydajność

Wydajność infrastruktury serwerowej przekłada się bezpośrednio na prędkość, z jaką działa platforma internetowa. Szybkość wczytywania kolejnych podstron może się zmieniać, chociażby ze względu na liczbę użytkowników korzystających w jednym momencie z platformy.

Więcej o usłudze
100/100 w PageSpeed Insights
osiąga większość aplikacji webowych, wśród których przeprowadziliśmy audyt

Skalowalność

Skalowalność umożliwia platformie nieograniczoną rozbudowę idącą w parze z rozwojem biznesu. Pozwala na podniesienie liczby użytkowników końcowych czy dodawanie kolejnych funkcjonalności przy utrzymaniu stałego poziomu wydajności i stabilności, bez potrzeby zwiększania kosztów.

Więcej o usłudze
ponad 100 mln rekordów dotyczących filmów
znajduje się w bazie stworzonego przez nas systemu, który na bieżąco pobiera dane, analizuje i przedstawia użytkownikowi

Bezpieczeństwo

Zarówno platforma, jak i infrastruktura serwerowa są narażone na ataki. Odpowiednie zabezpieczenie jest kluczowe dla istnienia całego biznesu. Znamy aspekty bezpieczeństwa z dwóch perspektyw - z perspektywy osób zabezpieczających platformę przed włamaniami oraz z perspektywy osób, które na zlecenie je przełamują. To powoduje unikalną kombinację, dzięki czemu o bezpieczeństwie wiemy wszystko.

Więcej o usłudze
średnio 80 godzin
zajmuje nam przeprowadzenie kompleksowego audytu bezpieczeństwa

Jakość technologiczna

Dobrze zaprojektowana i wdrożona platforma potrafi służyć latami, podczas gdy ta wykonana małym nakładem prac czy bez zachowania zasad jakości może co chwilę sprawiać problemy. Podniesienie poziomu jakości niweluje dług technologiczny oraz pozwala przyspieszyć rozwój aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kosztów utrzymania.

Więcej o usłudze
pełna zgodność z S.O.L.I.D.
została wprowadzona przez nasz sofware house jako jeden z pierwszych w Polsce w kwestii tworzenia platform internetowych

Koszty

Koszt utrzymania infrastruktury serwerowej można bezpiecznie zredukować, zachowując jednocześnie jej wysoką dostępność. Kluczem jest dobór odpowiedniego rozwiązania infrastrukturalnego oraz prawidłowa jego konfiguracja.

Więcej o usłudze
nawet do 70%
jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury serwerowej

Dostępność

Wyłączenie platformy spowodowane przeciążeniem serwera może skutkować utratą nie tylko zysków, ale też użytkowników. Takich problemów można uniknąć, dbając o odpowiednio wysoką dostępność platformy.

Więcej o usłudze
50-krotnie
podnieśliśmy poziom dostępności platformy, umożliwiając bezproblemowe przyjęcie zwiększonego ruchu

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie