Usługi

Tworzymy platformy od podstaw. Doskonalimy istniejące realizacje. Pracujemy na Twój sukces.
Pomożemy Ci rozwinąć Twój biznes na każdym etapie jego istnienia. Nie ma dla nas zadań zbyt dużych czy zbyt trudnych.
image-157

Roadmapping

Roadmapping to kluczowa analiza przedwdrożeniowa, która pozwala dostarczyć niezbędną dokumentację platformy. Z jej pomocą można określić wymaganą specyfikację funkcjonalną i techniczną, projekt architektury, plan rozwoju wraz z harmonogramem i kosztorysem oraz stworzyć makietę UX i klikalny prototyp.

Jeżeli Twoim celem jest:

 • przełożenie wizji na działający produkt,
 • stworzenie innowacyjnej platformy internetowej,

Umożliwimy Ci to poprzez:

 • opracowanie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej,
 • zaprojektowanie architektury systemu,
 • stworzenie makiet UX i klikalnego prototypu,
 • przygotowanie planu developmentu wraz z harmonogramem i przewidywanym budżetem.
image-160

Minimalną wersja funkcjonalną (MVP)

Przygotowanie MVP ma na celu minimalizację ryzyka biznesowego związanego z opracowaniem pełnej platformy. Pozwala zweryfikować, czy kierunek, który biznes chce obrać, jest zgodny z potrzebami i wymaganiami odbiorców. MVP koncentruje się na podstawowych funkcjach, co pozwala stosunkowo niewielkim kosztem przeanalizować reakcję grupy odbiorców oraz ustalić ostateczną specyfikację platformy.

Jeżeli Twoim celem jest:

 • stworzenie minimalnej wersji funkcjonującej platformy,
 • weryfikacja swojej idei wśród grupy odbiorców,
 • rozpoczęcie świadczenia usług za pośrednictwem platformy internetowej,
 • stworzenie zaawansowanej platformy,

Pomożemy poprzez:

 • stworzenie MVP dla platformy internetowej,
 • eliminację ryzyka niepowodzenia realizacji projektu,
 • wskazanie krytycznych obszarów, które mogą mieć wpływ na tworzenie i rozwijanie platformy,
 • doradztwo w zakresie tworzenia startupu technologicznego,
 • wskazanie, jak uniknąć wzrostu kosztów projektu podczas jego realizacji.
image-158

Pełną wersję funkcjonalną

Usługa obejmująca przygotowanie pełnej platformy internetowej wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami. To najodpowiedniejsza propozycja dla doświadczonych firm, które są świadome swoich potrzeb, znają i rozumieją oczekiwania użytkowników.

Jeżeli Twoim celem jest:

 • stworzenie innowacyjnej platformy internetowej,
 • przełożenie wizji i pomysłu na w pełni działający produkt,
 • rozpoczęcie świadczenia usług za pomocą platformy internetowej,

Umożliwimy Ci to poprzez:

 • przeprowadzenie Roadmappingu,
 • ocenę ROI realizacji poszczególnych funkcjonalności,
 • dobór odpowiednich technologii,
 • opracowanie najbardziej opłacalnego rozwiązania infrastrukturalnego,
 • stworzenie i uruchomienie kompletnej platformy,
 • zapewnienie stałego rozwoju i utrzymania realizacji.
image-161

Przenosimy funkcjonalności na nową platformę (wersja 2.0)

Niektóre platformy nie zostały zbudowane lub utrzymane w prawidłowy sposób. Codzienne nieprzemyślane operacje, jak chodzenie na technologiczne skróty czy wprowadzanie prowizorycznych zmian, mogą stworzyć trudny do spłacenia dług. W takiej sytuacji jedynym właściwym rozwiązaniem jest rezygnacja z dotychczasowego kodu i zaczęcie od początku, na przejrzystej strukturze 2.0.

Jeżeli Twoja platforma:

 • generuje problemy, które spowalniają rozwój firmy,
 • działa nieefektywnie, w efekcie czego spowalnia działania pracowników,
 • powoduje wystąpienie wielu błędów, nawet po zmianie niewielkiej funkcjonalności,
 • absorbuje zbyt dużo czasu na implementację funkcjonalności,
 • utrudnia lub całkowicie uniemożliwia tworzenie nowych funkcjonalności bądź modyfikację istniejących,

Pomożemy poprzez:

 • wyliczenie strat w skali roku ponoszonych przez utrzymanie obecnej wersji platformy,
 • ocenę opłacalności przeniesienia obecnego rozwiązania na wersję 2.0,
 • przygotowanie planu płynnego przejścia ze starej platformy na nową,
 • wskazanie krytycznych obszarów realizacji projektu 2.0.
image-159

Utrzymujemy i rozwijamy platformę

Tworzenie platformy nie kończy się na wdrożeniu i oddaniu do użytku. W pełni operacyjne i funkcjonalne rozwiązanie wymaga ciągłego monitorowania, optymalizacji bieżących procesów i rozwijania dodatkowych funkcjonalności.

Jeżeli Twoja firma:

 • posiada platformę internetową, która rozwija się nieadekwatnie do przeznaczonego budżetu,
 • posiada platformę internetową, która utrudnia lub wręcz uniemożliwia tworzenie nowych funkcjonalności czy modyfikację istniejących,
 • chce przyspieszyć proces wdrażania nowych funkcjonalności,
 • jest w potrzebie mocnego wsparcia w zakresie developmentu,

Pomożemy poprzez:

 • przyspieszenie rozwoju funkcjonalnego platformy dzięki rozszerzeniu obecnego zespołu deweloperskiego Twojej firmy,
 • wskazanie obszarów bezpośrednio wpływających na szybkość oraz jakość rozwoju platformy internetowej,
 • skrócenie Time To Market dla nowych funkcjonalności,
 • obsługę oraz rozwój istniejącej platformy.
image-439

Zarządzamy kryzysem

Sytuacja kryzysowa może dotknąć każdego. Nagłe przeciążenie, włamanie do systemu, kradzież danych… Wiemy, jak wyjść z trudnej sytuacji - nasz zespół potrafi uratować biznes raptem w kilka godzin. Mamy doświadczenie w deeskalacji kryzysów na platformach internetowych, naprawach systemów czy odzyskiwaniu i zabezpieczaniu danych. Działamy szybko, a nasz cel jest prosty: pomóc przetrwać każdy kryzys na platformie internetowej.

Jeżeli Twoja firma:

 • posiada lub przewiduje wystąpienie problemów z aktualnym dostawcą usług IT,
 • oczekuje na audyt IT,
 • spodziewa się wzmożonego ruchu na platformie internetowej,
 • zmaga się z awarią swojej platformy bądź obawia się o jej bezpieczeństwo,

Pomożemy poprzez:

 • doradzanie lub zarządzanie sytuacją kryzysową związaną z platformą internetową,
 • przygotowanie firmy do audytu technologicznego,
 • wprowadzenie zmian krytycznych dla prawidłowego funkcjonowania platformy,
 • zabezpieczenie przed próbami zewnętrznego ataku.
image-170

Zarządzamy infrastrukturą

Rozbudowa i utrzymanie platformy to ciągła praca, również po stronie serwera. Zaniedbana infrastruktura serwerowa jest bardziej podatna na przeciążenia, pojawianie się błędów czy ataki hakerskie. Oddanie utrzymania i rozwoju infrastruktury serwerowej w doświadczone ręce minimalizuje niemal całkowicie możliwość wystąpienia wymienionych problemów.

Jeżeli Twoja firma:

 • dysponuje przynajmniej jednym serwerem fizycznym, wirtualnym lub instancją w chmurze,
 • nie posiada własnych zespołów utrzymania infrastruktury,
 • szuka wsparcia technicznego dla obecnego zespołu administratorów i deweloperów,
 • ubiega się o certyfikację PCI-DSS,
 • napotyka problemy z dostępnością usług,

Pomożemy poprzez:

 • wybór dostawców usług zgodnych z potrzebami Twojego biznesu,
 • regularne przeprowadzanie instalacji oraz konfiguracji z pomocą procesu Infrastructure as Code,
 • czuwanie nad aktualnością wersji oprogramowania i instalacją kolejnych wersji,
 • optymalizację konfiguracji w celu jak najlepszego wykorzystania zasobów,
 • nieprzerwany monitoring działania infrastruktury, bezpieczeństwa oraz dostępności usług,
 • wdrożenie Continuous Integration, Continuous Delivery oraz Continuous Deployment,
 • dostosowanie infrastruktury do wymogów PCI-DSS.
image-163

Przyspieszamy działanie front-end’u

Szybkość ładowania front-endu jest kluczowa z punktu widzenia UX, zwłaszcza dla firm z branży eCommerce, gdzie czas ma bezpośredni wpływ na poziom sprzedaży. Im więcej czasu Twoja platforma potrzebuje do pełnego załadowania treści, tym większe są szanse, że użytkownik opuści witrynę. Audyt prędkości front-endu koncentruje się na analizie funkcjonowania platformy oraz jakości kodu źródłowego wraz ze wskazaniem elementów wymagających poprawy.

Jeżeli Twoja firma:

 • uzależnia swój sukces od działania platformy sprzedażowej B2B lub B2C,
 • posiada rozwiązania eCommerce oparte na oprogramowaniu open source,
 • odczuwa, że powolne działanie platformy odbija się negatywnie na zyskach,
 • zatrudnia personel, który spędza przynajmniej 25% dnia na pracy z platformą,

Pomożemy poprzez:

 • redukcję ilości danych przesyłanych do użytkownika,
 • skrócenie czasu ładowania wszystkich podstron do mniej niż 0,25 sekundy,
 • uzyskanie wyniku 100/100 w narzędziu Google PageSpeed Insights,
 • wyliczenie, ile firma może zaoszczędzić na kosztach utrzymania infrastruktury dzięki redukcji przesyłania danych,
 • prezentację korzyści finansowych wynikających z przyspieszenia platformy,
 • wdrożenie nowoczesnych technologii zwiększających prędkość ładowania strony.
image-164

Zwiększamy wydajność i skalowalność

Działanie polegające na dogłębnej analizie kodu źródłowego w celu oceny stanu jego struktury oraz wydajności. Przeprowadzenie audytu pozwala wskazać wąskie gardła, które ograniczają wykorzystywanie pełnego potencjału systemu.

Jeżeli Twoja firma:

 • przygotowuje się do przeprowadzenia kampanii marketingowej,
 • prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia,
 • dostarcza wideo w formule on-demand lub live stream,
 • posiada platformę świadczącą usługi w modelu SaaS,
 • posiada platformę, której dostępność jest kluczowa dla użytkownika końcowego,

Pomożemy poprzez:

 • wdrożenie aplikacji umożliwiającej obsłużenie dziesięciokrotnie większej ilości użytkowników niż dotychczas,
 • skrócenie czasu przetwarzania danych poprzez optymalizację aplikacji,
 • umożliwienie użytkownikowi wykonania większej ilości akcji poprzez optymalizację przesyłania zapytań do bazy danych.
image-165

Poprawiamy bezpieczeństwo

Zignorowanie kwestii bezpieczeństwa może nieść ze sobą zgubne skutki. Najdrobniejszym następstwem włamania do systemu czy kradzieży danych może być rysa na wizerunku firmy, największym - nagły koniec działalności.

Jeżeli Twoja firma:

 • przechowuje dane personalne użytkowników lub inne dane wysokiej wartości,
 • przetwarza realne lub wirtualne środki finansowe,
 • odnotowuje próby przełamywania zabezpieczeń,
 • zmienia kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury,
 • ukończyła realizację platformy internetowej i chce zweryfikować jej bezpieczeństwo oraz poziom jakości kodu,

Pomożemy poprzez:

 • przeprowadzenie audytu i wskazanie elementów podatnych na atak hakerski,
 • prześledzenie kodu źródłowego w poszukiwaniu błędów obniżających poziom bezpieczeństwa,
 • analizę platformy internetowej pod kątem poszukiwania backdoorów,
 • sprawdzenie, czy i w jaki sposób niepowołane osoby mogą uzyskać dostęp do systemu,
 • zweryfikowanie, czy dane przesyłane przez użytkowników mogą zostać przechwycone,
 • zaprojektowanie i wdrożenie systemu zabezpieczeń.
image-166

Poprawiamy jakość technologiczną

Istotnym pytaniem, które powinien zadać sobie każdy właściciel platformy internetowej, jest “jaką konkretnie jakość dostaję w zamian za zainwestowane przeze mnie środki?”. Dobrze zaprojektowana i wdrożona platforma potrafi służyć latami, podczas gdy ta wykonana najmniejszym nakładem prac może co chwilę sprawiać problemy i wymagać poprawek. Warto od początku stawiać na najwyższą jakość.

Jeżeli Twoja firma:

 • utrzymuje platformę, która posiada błędy na produkcyjnych wersjach, ulega awarii lub jest często niedostępna,
 • uważa, że czas poświęcony na realizację funkcjonalności przez development jest zbyt długi,
 • przygotowuje się do zakupu lub inwestycji w firmę, której podstawą działania jest platforma internetowa,
 • ukończyła realizację platformy internetowej i chce zweryfikować poziom jakości kodu,

Pomożemy poprzez:

 • kalkulację oszczędności czasu dzięki podniesieniu jakości kodu źródłowego,
 • analizę obecnego kodu z wykorzystaniem narzędzi wspierających automatyzację i manualny audyt,
 • implementację zasad S.O.L.I.D. podczas tworzenia kodu źródłowego,
 • obniżenie Time to Market dla wprowadzania nowych funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości kodu,
 • zmniejszenie do minimum ilości powtarzających się błędów,
 • zredukowanie czasu potrzebnego na utrzymanie kodu źródłowego.
image-167

Zmniejszamy koszty

Koszt utrzymania platformy internetowej można bezpiecznie zredukować, utrzymując jednocześnie jej wysoką jakość i dostępność. Kluczowy jest dobór odpowiedniej infrastruktury - dla jednego biznesu lepszym rozwiązaniem będzie chmura obliczeniowa, dla drugiego fizyczny serwer.

Jeżeli Twoja firma:

 • przeznacza na koszty infrastruktury więcej niż 10 000 zł netto miesięcznie,
 • posiada minimum 10 serwerów dedykowanych,
 • korzysta z rozwiązań chmurowych (np. AWS lub Oktawave),

Pomożemy poprzez:

 • redukcję kosztów utrzymania infrastruktury,
 • porównanie kosztu utrzymania platformy w chmurze a na fizycznym serwerze,
 • zlokalizowanie wąskich gardeł oraz błędów programistycznych generujących dodatkowe koszty utrzymania infrastruktury,
 • zidentyfikowanie i redukcję niewykorzystywanych zasobów dzięki konsolidacji i wirtualizacji,
 • analizę rzeczywistego obciążenia serwerów oraz jego redukcję z użyciem CDN.
image-168

Zwiększamy bezpieczeństwo

Podobnie jak w przypadku platform internetowych, infrastruktura serwerowa również jest narażona na ataki hakerskie. Odpowiednie zabezpieczenie serwerów jest kluczowe dla istnienia całego biznesu. Jesteśmy w stanie przeprowadzić pozorowany atak w celu wskazania słabych punktów. Wiemy jak je złamać, dzięki czemu wiemy też, jak je wzmocnić i nie dopuścić do prawdziwego ataku.

Jeżeli Twoja firma:

 • przechowuje dane personalne użytkowników bądź inne dane wysokiej wartości,
 • przetwarza realne lub wirtualne środki finansowe,
 • odnotowuje próby przełamywania zabezpieczeń,
 • zmienia kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury,
 • zmienia dostawców usług IT,

Pomożemy poprzez:

 • przeprowadzenie audytu i wskazanie elementów podatnych na atak hakerski,
 • zwiększenie odporności serwisu na ataki DDoS,
 • zabezpieczenie serwerów na najwyższym poziomie,
 • zabezpieczenie przed zagrożeniami wewnętrznymi,
 • sprawdzenie, czy ktoś korzysta z serwerów bez Twojej wiedzy,
 • sprawdzenie, czy i w jaki sposób niepowołane osoby mogą uzyskać dostęp do systemu,
 • zminimalizowanie ryzyka związanego z usługą dostawy infrastruktury.
image-169

Zwiększamy dostępność

Wyłączenie platformy spowodowane przeciążeniem serwera może obfitować w utratę nie tylko zysków, ale też użytkowników. Nagły blackout platformy w kluczowym momencie, takim jak dokonywanie płatności, może raz na zawsze zniechęcić użytkownika do korzystania z Twojego rozwiązania. Odbiorcy zirytowani niedostępnością witryny są skłonni korzystać z usług konkurencji. Takiego scenariusza można uniknąć dbając o odpowiednio wysoką dostępność infrastruktury.

Jeżeli Twoja firma:

 • przetwarza realne lub wirtualne środki finansowe,
 • posiada platformy świadczące usługi w modelu SaaS,
 • prowadzi platformę, której dostępność jest kluczowa dla użytkownika,

Pomożemy poprzez:

 • sprawdzenie, czy aktualna infrastruktura jest prawidłowo zaprojektowana i utrzymana oraz czy zapewnia ciągłą dostępność platformy,
 • przeprowadzenie aktualizacji aplikacji bez konieczności robienia przerwy technicznej,
 • konfigurację platformy tak, by ładowała się równie szybko z każdego miejsca na świecie,
 • zabezpieczenie platformy na wypadek awarii infrastruktury.

PREZENTACJA WEBINI

Pobierz naszą prezentację

Wszystkie najważniejsze informacje o Webini w jednym miejscu:

 • przegląd naszych usług,
 • opis naszych technologii, w tym DNA Framework,
 • portfolio wraz z rekomendacjami klientów.
×
icon
Dziękujemy
Wiadomość została wysłana na podany adres e-mail.
Podaj adres e-mail, aby otrzymać prezentację

Prześlemy Ci wiadomość z linkiem do pobrania pliku.

Platformy internetowe – Prezentacja