Strategia wdrożenia

Poznajemy dokładnie Twoje wymagania, procesy zachodzące w firmie oraz analizujemy Twój produkt od strony technicznej. Na podstawie zebranych informacji opracowujemy strategię umożliwiającą prowadzenie bezproblemowego wdrożenia, które już od pierwszych dni dostarcza biznesową wartość.

Cel:

Przygotowanie planu realizacji i wspólne zaplanowanie procesu współpracy między Twoim zespołem, a specjalistami Webini. Działanie poparte dogłębną analizą, wprowadzone w oparciu o obecną sytuację, cele i założenia, z uwzględnieniem istniejących wymagań i metodyk, które już istnieją w Twojej organizacji.

Pomożemy poprzez:

 • dokładną analizę obecnej sytuacji w Twojej organizacji, przygotowanie strategii w oparciu o istniejące procesy,
 • wyznaczenie obszarów współpracy kluczowych dla efektywnego prowadzenia współpracy i osiągnięcia najlepszych efektów,
 • ustalenie sposobu wdrożenia dopasowanego do Twojego produktu,
 • umożliwienie Ci bieżącej kontroli przebiegu prac i wykorzystania budżetu.

Usługa przeznaczona dla:

 • firm, które planują nawiązać współpracę z zewnętrznym dostawcą usług IT,
 • przedsiębiorstw planujących rozpocząć świadczenie usług za pośrednictwem platformy,
 • firm, które chcą dokonać fundamentalnych zmian w swojej aplikacji webowej,
 • rozwiniętych technologicznie firm, które są świadome możliwych problematyk przy wdrożeniu.

Realizacja usługi

1

Etap wstępny

Analizujemy procesy zachodzące w Twojej firmie, zapoznajemy się z wymaganiami dotyczącymi produktu i potrzebami użytkowników, którzy mają z niego korzystać. W przypadku, gdy mamy do czynienia z istniejącym systemem, prowadzimy dogłębną jego analizę. Rozmawiamy o celach, które ma spełniać produkt.

2

Analiza i opracowanie strategii

Wyznaczamy kluczowe obszary realizacji w oparciu o przeprowadzoną analizę. Zwracamy uwagę na problematyczne obszary, łączymy wymagania technologii z potrzebami Twojej firmy oraz z istniejącymi procesami. Nadajemy priorytet każdemu elementowi i ustalamy kolejność wykonania zadań tak, by od samego początku dostarczać Ci realną biznesową wartość.

3

Przygotowanie dokumentacji

W oparciu o przeprowadzoną analizę oraz opracowaną strategię działań, przygotowujemy dokumentację pokrywającą wszystkie etapy tworzenia bądź rozwijania Twojego produktu. Uporządkowany i przejrzysty proces oraz wytyczne pozwalają sprawnie przeprowadzić wdrożenie, minimalizując związane z nim ryzyko.

Skuteczność Webini

2-10 dni roboczych

zajmuje opracowanie strategii wdrożenia

7 projektów klienckich

zakończonych z sukcesem dzięki implementacji strategii

do 30% oszczędności

można zyskać podczas realizacji platformy dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu strategii

Strategia wdrożenia

Sukces wdrożenia w dużym stopniu zależy od opracowania odpowiedniej strategii. Plan pracy musi być dogłębnie przemyślany i dopasowany do charakteru Twojego biznesu. Przygotowanie strategii wdrożenia pozwala naszym specjalistom na zaplanowanie procesu działań, a Twojemu zespołowi daje wiedzę i pewność, jakie zadania będziemy realizować krok po kroku.

Zalety opracowania strategii wdrożenia

Przeprowadzenie strategii wdrożenia jest niezbędne w przypadku podejścia do dużych realizacji, które mogą zaważyć na biznesie. Takim działaniem jest chociażby migracja funkcjonalności, czyli przejście na wersję 2.0 systemu. Strategia wdrożenia pozwala dokładnie zaplanować nie tylko przebieg prac, ale też sposób, w jaki oba systemy będą równolegle utrzymywane czy rozwijane. Przygotowanie dokumentu strategii umożliwia też bieżącą kontrolę nad postępem prac i wykorzystaniem budżetu. Opracowanie strategii jest kluczowe dla płynnego przebiegu realizacji oraz współpracy. Dzięki niej już na początku wiemy, w jaki sposób wyestymować czas na kolejne etapy działań, jaki budżet będzie potrzebny na realizację usługi oraz jak połączyć nasze działania z istniejącymi w Twojej firmie procesami oraz sposobem funkcjonowania systemu.

Odpowiednie zaplanowanie prac ułatwia:

 • ustalenie potrzebnych zasobów, 
 • podział obowiązków i ustalenie odpowiedzialności,
 • kontrolę nad postępem prac,
 • połączenie sposobu prac technicznych naszego zespołu z wymaganiami Twojego systemu,
 • opracowanie procesów w oparciu o te istniejące w Twojej firmie,
 • określenie etapów wdrożenia (ich elementów, czasu, osób odpowiedzialnych i przewidywanego budżetu), 
 • ułożenie działań w takiej kolejności, by już od pierwszych dni realizacji usługi dostarczać Ci biznesową wartość.

Strategia wdrożenia, którą przygotujemy, na samym początku współpracy umożliwi Ci doglądanie kolejnych etapów działań i ułatwi zrozumienie, nad czym aktualnie pracują specjaliści. To działanie, które skróci ścieżkę kontaktu i uprości sposób komunikacji. Wspiera też działania ze sfery technicznej – pozwala zaplanować prace deweloperskie tak, by podjęte działania minimalizowały ryzyko niepowodzenia, a zwiększały zysk i przynosiły biznesową wartość.

Przeprowadzenie strategii wdrożenia jest niezbędne w przypadku podejścia do dużych realizacji, które mogą zaważyć na biznesie. Takim działaniem jest chociażby migracja funkcjonalności, czyli przejście na wersję 2.0 systemu. Strategia wdrożenia pozwala dokładnie zaplanować nie tylko przebieg prac, ale też sposób, w jaki oba systemy będą równolegle utrzymywane czy rozwijane. Przygotowanie dokumentu strategii umożliwia też bieżącą kontrolę nad postępem prac i wykorzystaniem budżetu. Opracowanie strategii jest kluczowe dla płynnego przebiegu realizacji oraz współpracy. Dzięki niej już na początku wiemy, w jaki sposób wyestymować czas na kolejne etapy działań, jaki budżet będzie potrzebny na realizację usługi oraz jak połączyć nasze działania z istniejącymi w Twojej firmie procesami oraz sposobem funkcjonowania systemu.

Odpowiednie zaplanowanie prac ułatwia:

 • ustalenie potrzebnych zasobów, 
 • podział obowiązków i ustalenie odpowiedzialności,
 • kontrolę nad postępem prac,
 • połączenie sposobu prac technicznych naszego zespołu z wymaganiami Twojego systemu,
 • opracowanie procesów w oparciu o te istniejące w Twojej firmie,
 • określenie etapów wdrożenia (ich elementów, czasu, osób odpowiedzialnych i przewidywanego budżetu), 
 • ułożenie działań w takiej kolejności, by już od pierwszych dni realizacji usługi dostarczać Ci biznesową wartość.

Strategia wdrożenia, którą przygotujemy, na samym początku współpracy umożliwi Ci doglądanie kolejnych etapów działań i ułatwi zrozumienie, nad czym aktualnie pracują specjaliści. To działanie, które skróci ścieżkę kontaktu i uprości sposób komunikacji. Wspiera też działania ze sfery technicznej – pozwala zaplanować prace deweloperskie tak, by podjęte działania minimalizowały ryzyko niepowodzenia, a zwiększały zysk i przynosiły biznesową wartość.

Jak wygląda projekt wdrożenia nowego produktu?

Projekt wdrożenia nowego produktu czy migracji istniejącego zaczynamy od analizy sytuacji zastanej. Przeprowadzenie audytu jest niezwykle ważne do zorientowania się w problemach Twojego systemu i standardach Twojej organizacji. Na tym etapie wykonujemy analizę istniejących procesów, mogących wpłynąć na postawione cele i założenia. Takie działania podejmujemy też, przeprowadzając optymalizację działających już aplikacji webowych.

Zanim nastąpi proces projektowania, przy strategii wdrożenia pracują specjaliści z naszego i Twojego zespołu. W ten sposób możemy określić fundamenty prowadzenia współpracy, które będą korzystne zarówno dla programistów i innych ekspertów Webini, jak i dla Twojej firmy.

Projekt wdrożenia nowego produktu czy migracji istniejącego zaczynamy od analizy sytuacji zastanej. Przeprowadzenie audytu jest niezwykle ważne do zorientowania się w problemach Twojego systemu i standardach Twojej organizacji. Na tym etapie wykonujemy analizę istniejących procesów, mogących wpłynąć na postawione cele i założenia. Takie działania podejmujemy też, przeprowadzając optymalizację działających już aplikacji webowych.

Zanim nastąpi proces projektowania, przy strategii wdrożenia pracują specjaliści z naszego i Twojego zespołu. W ten sposób możemy określić fundamenty prowadzenia współpracy, które będą korzystne zarówno dla programistów i innych ekspertów Webini, jak i dla Twojej firmy.


Wdrożenia Webini

ebu

Roadmapping wewnętrznego narzędzia

Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej dla wewnętrznego narzędzia wspomagającego efektywność pracy zespołu dziennikarzy oraz automatyzację codziennych działań.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie