Strategia wdrożenia

Poznajemy dokładnie Twoje wymagania, procesy zachodzące w firmie oraz analizujemy Twój produkt od strony technicznej. Na podstawie zebranych informacji opracowujemy strategię umożliwiającą prowadzenie bezproblemowego wdrożenia, które już od pierwszych dni dostarcza biznesową wartość.

Cel:

Przygotowanie planu realizacji i wspólne zaplanowanie procesu współpracy między Twoim zespołem, a specjalistami Webini. Działanie poparte dogłębną analizą, wprowadzone w oparciu o obecną sytuację, cele i założenia, z uwzględnieniem istniejących wymagań i metodyk, które już istnieją w Twojej organizacji.

Pomożemy poprzez:

  • dokładną analizę obecnej sytuacji w Twojej organizacji, przygotowanie strategii w oparciu o istniejące procesy,
  • wyznaczenie obszarów współpracy kluczowych dla efektywnego prowadzenia współpracy i osiągnięcia najlepszych efektów,
  • ustalenie sposobu wdrożenia dopasowanego do Twojego produktu,
  • umożliwienie Ci bieżącej kontroli przebiegu prac i wykorzystania budżetu.

Usługa przeznaczona dla:

  • firm, które planują nawiązać współpracę z zewnętrznym dostawcą usług IT,
  • przedsiębiorstw planujących rozpocząć świadczenie usług za pośrednictwem platformy,
  • firm, które chcą dokonać fundamentalnych zmian w swojej aplikacji webowej,
  • rozwiniętych technologicznie firm, które są świadome możliwych problematyk przy wdrożeniu.

Realizacja usługi

1

Etap wstępny

Analizujemy procesy zachodzące w Twojej firmie, zapoznajemy się z wymaganiami dotyczącymi produktu i potrzebami użytkowników, którzy mają z niego korzystać. W przypadku, gdy mamy do czynienia z istniejącym systemem, prowadzimy dogłębną jego analizę. Rozmawiamy o celach, które ma spełniać produkt.

2

Analiza i opracowanie strategii

Wyznaczamy kluczowe obszary realizacji w oparciu o przeprowadzoną analizę. Zwracamy uwagę na problematyczne obszary, łączymy wymagania technologii z potrzebami Twojej firmy oraz z istniejącymi procesami. Nadajemy priorytet każdemu elementowi i ustalamy kolejność wykonania zadań tak, by od samego początku dostarczać Ci realną biznesową wartość.

3

Przygotowanie dokumentacji

W oparciu o przeprowadzoną analizę oraz opracowaną strategię działań, przygotowujemy dokumentację pokrywającą wszystkie etapy tworzenia bądź rozwijania Twojego produktu. Uporządkowany i przejrzysty proces oraz wytyczne pozwalają sprawnie przeprowadzić wdrożenie, minimalizując związane z nim ryzyko.

Skuteczność Webini

2-10 dni roboczych

zajmuje opracowanie strategii wdrożenia

7 projektów klienckich

zakończonych z sukcesem dzięki implementacji strategii

do 30% oszczędności

można zyskać podczas realizacji platformy dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu strategii


Wdrożenia Webini

Makieta EBU

Roadmapping wewnętrznego narzędzia

Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej dla wewnętrznego narzędzia wspomagającego efektywność pracy zespołu dziennikarzy oraz automatyzację codziennych działań.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie