Analiza wymagań

Kluczowy dla całego projektu etap zapoznania się z potrzebami Twojego biznesu. Działanie pozwala opracować specyfikację techniczną i funkcjonalną, projekt architektury, sporządzić przejrzysty plan prac i określić budżet oraz czas trwania realizacji aż do momentu produkcyjnego uruchomienia produktu.

Cel:

Dopracowanie wizji produktu oraz stworzenie dokumentu analizy przedwdrożeniowej. Opracowanie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej platformy, projektu architektury czy klikalnego prototypu. Przygotowanie planu prac, określenie budżetu oraz czasu trwania realizacji.

Pomożemy poprzez:

  • poznanie wymagań Twojej firmy i potrzeb jej grupy odbiorców,
  • doradztwo w zakresie startupu technologicznego,
  • dookreślenie wizji i celów Twojej platformy poprzez przeprowadzenie wspólnych sesji brainstormingowych,
  • opracowanie specyfikacji platformy umożliwiającej prowadzenie rozmów o końcowym kształcie platformy, jeszcze przed rozpoczęciem prac deweloperskich.

Usługa przeznaczona dla:

  • startupów, które planują rozpocząć świadczenie usług za pośrednictwem platformy,
  • firm poszerzających zakres usług o działalność w Internecie,
  • przedsiębiorstw, które planują znacznie rozbudować swój serwis,
  • właścicieli platform, którzy chcą dokonać fundamentalnych zmian w swojej aplikacji webowej.

Realizacja usługi

1

Poznanie wymagań

Określamy, jakie wymagania i cele ma spełniać produkt. Analizujemy plany rozwojowe, zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia. Wyznaczamy obszary kluczowe dla realizacji celów biznesowych.

2

Analiza

Mając listę wymagań, tworzymy specyfikację funkcjonalną i techniczną platformy, projektujemy architekturę systemu, dobieramy odpowiednie technologie, przygotowujemy plan prac, rozpisujemy harmonogram oraz budżet.

3

Konsultacja

Konsultujemy z Tobą powstały dokument. Dopracowujemy wizję i rozmawiamy o końcowym wyglądzie platformy, jeszcze przed uruchomieniem prac deweloperskich.

Skuteczność Webini

1-5 dni

zajmuje nam przeprowadzenie analizy

50 specjalistów

gotowych zrealizować Twoją wizję

ponad 40

przeprowadzonych analiz wymagań

Analiza wymagań

Projekt, który będzie realizował cele biznesowe i odpowiadał na potrzeby użytkowników, musi być poprzedzony rzetelną analizą. Określenie wymagań i celów stojących przed firmą jest kluczowe dla uzyskania pożądanego efektu. Przeprowadzana przez naszych specjalistów analiza wymagań to podstawa do dalszej pracy nad produktem. Umożliwia szybszą i bardziej przemyślaną realizację projektu, zwraca uwagę na luki systemu i pozwala uniknąć błędów. Wszystko to poparte faktami, danymi i naszym doświadczeniem.

Analiza potrzeb - cel

Tworzona przez naszych specjalistów analiza potrzeb to obszerny dokument opisujący user stories, wymagania systemu, specyfikację funkcjonalną i techniczną, schemat architektury oraz plan wdrożenia z podziałem na etapy. Jego opracowanie jest kluczowe do stworzenia produktu ściśle związanego z wizją i oczekiwaniami Twoich klientów. Dzięki przeprowadzaniu analizy danych idealnie dopasujemy nową platformę lub nowo wprowadzone funkcjonalności do potrzeb rynku.

W efekcie będziesz mógł wdrożyć maksymalnie przemyślany, poparty analizami danych, projekt. Otrzymasz kompleksowy dokument wraz z wytycznymi, o które oprzesz modyfikację istniejącego lub opracowanie nowego systemu. Analiza wymagań pozwala zaprojektować procesy w taki sposób, by ich wdrożenie było zoptymalizowane pod kątem czasowym i budżetowym. 

Od badania potrzeb klienta do oczekiwanego efektu

Dokładne badanie potrzeb klienta czy pracownika, który ma korzystać z narzędzia to podstawa do rozpoczęcia prac nad nowym produktem lub udoskonaleniem już istniejącego. Dopiero po dokładnej analizie danych specjaliści przystępują do opracowywania planu działań, określenia budżetu i przewidywanego czasu na wprowadzenie zmian.

Tworzona przez naszych specjalistów analiza potrzeb to obszerny dokument opisujący user stories, wymagania systemu, specyfikację funkcjonalną i techniczną, schemat architektury oraz plan wdrożenia z podziałem na etapy. Jego opracowanie jest kluczowe do stworzenia produktu ściśle związanego z wizją i oczekiwaniami Twoich klientów. Dzięki przeprowadzaniu analizy danych idealnie dopasujemy nową platformę lub nowo wprowadzone funkcjonalności do potrzeb rynku.

W efekcie będziesz mógł wdrożyć maksymalnie przemyślany, poparty analizami danych, projekt. Otrzymasz kompleksowy dokument wraz z wytycznymi, o które oprzesz modyfikację istniejącego lub opracowanie nowego systemu. Analiza wymagań pozwala zaprojektować procesy w taki sposób, by ich wdrożenie było zoptymalizowane pod kątem czasowym i budżetowym. 

Od badania potrzeb klienta do oczekiwanego efektu

Dokładne badanie potrzeb klienta czy pracownika, który ma korzystać z narzędzia to podstawa do rozpoczęcia prac nad nowym produktem lub udoskonaleniem już istniejącego. Dopiero po dokładnej analizie danych specjaliści przystępują do opracowywania planu działań, określenia budżetu i przewidywanego czasu na wprowadzenie zmian.

Jak przeprowadzamy analizę wymagań?

Badanie potrzeb klienta (użytkownika końcowego) jest niezbędne do zrozumienia jego problemu. Bez skrupulatnej analizy wymagań podejmowane działania mogą przynieść niewielkie lub nietrafione rezultaty. Analiza danych pozwala dowiedzieć się, czy planowane wdrożenie nowego systemu ma szansę na zapewnienie konkretnych oczekiwań finansowych i innych założonych efektów.

Podstawą prac nad projektem jest rozmowa z klientem. Analizę potrzeb zaczynamy od zapoznania się ze specyfiką firmy i całej branży, w której działa. Pozwala to uzyskać szeroki obraz wyzwania, z którym będziemy się mierzyć. Istotne jest też zapoznanie się z wypracowanymi przez firmę specyfikacją techniczną i dokumentacją. Na tym etapie oceniamy efektywność obecnych procesów i projektujemy wstępne rozwiązania, które mogą je usprawnić.

Nie bez znaczenia są również potrzeby grupy odbiorców marki, jak i działania, jakie podejmuje jej konkurencja. Odpowiednie zaprojektowanie procesów musi poprzedzać analiza dotychczasowych działań – na ich podstawie możemy określić, co stanowi o jakości biznesu i jak ją wyeksponować. W ten sposób ustalamy priorytety projektu, dookreślamy jego wizję i cele, które będziemy realizować w kolejnych etapach. Po konsultacji dokumentu i dopracowaniu szczegółów uruchamiamy prace deweloperskie lub przekazujemy Ci analizę przedwdrożeniową, na której możesz oprzeć realizację kolejnych działań.

Badanie potrzeb klienta (użytkownika końcowego) jest niezbędne do zrozumienia jego problemu. Bez skrupulatnej analizy wymagań podejmowane działania mogą przynieść niewielkie lub nietrafione rezultaty. Analiza danych pozwala dowiedzieć się, czy planowane wdrożenie nowego systemu ma szansę na zapewnienie konkretnych oczekiwań finansowych i innych założonych efektów.

Podstawą prac nad projektem jest rozmowa z klientem. Analizę potrzeb zaczynamy od zapoznania się ze specyfiką firmy i całej branży, w której działa. Pozwala to uzyskać szeroki obraz wyzwania, z którym będziemy się mierzyć. Istotne jest też zapoznanie się z wypracowanymi przez firmę specyfikacją techniczną i dokumentacją. Na tym etapie oceniamy efektywność obecnych procesów i projektujemy wstępne rozwiązania, które mogą je usprawnić.

Nie bez znaczenia są również potrzeby grupy odbiorców marki, jak i działania, jakie podejmuje jej konkurencja. Odpowiednie zaprojektowanie procesów musi poprzedzać analiza dotychczasowych działań – na ich podstawie możemy określić, co stanowi o jakości biznesu i jak ją wyeksponować. W ten sposób ustalamy priorytety projektu, dookreślamy jego wizję i cele, które będziemy realizować w kolejnych etapach. Po konsultacji dokumentu i dopracowaniu szczegółów uruchamiamy prace deweloperskie lub przekazujemy Ci analizę przedwdrożeniową, na której możesz oprzeć realizację kolejnych działań.


Wdrożenia Webini

ebu

Roadmapping wewnętrznego narzędzia

Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej dla wewnętrznego narzędzia wspomagającego efektywność pracy zespołu dziennikarzy oraz automatyzację codziennych działań.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie