Zarządzanie kryzysem

Sytuacja kryzysowa może dotknąć każdego. Nagłe przeciążenie infrastruktury, złamanie zabezpieczeń platformy, kradzież danych użytkowników… Działamy szybko, a nasz cel jest prosty: pomóc przetrwać każdy kryzys związany z aplikacją webową.

Cel:

Jak najszybsze zażegnanie sytuacji kryzysowej, zabezpieczenie platformy i przywrócenie jej stabilności działania.

Pomożemy poprzez:

  • doradztwo bądź zarządzanie sytuacją kryzysową na platformie internetowej,
  • wprowadzenie zmian krytycznych dla prawidłowego funkcjonowania serwisu,
  • jak najszybsze zabezpieczenie i przywrócenie ponownego działania aplikacji,
  • przygotowanie planu działania na wypadek powstania podobnej sytuacji,
  • podjęcie akcji zapobiegających ponownemu wystąpieniu kryzysu.

Usługa przeznaczona dla:

  • właścicieli platform, którzy zmagają się z awarią systemu,
  • firm, które w przeszłości zmagały się z problemami z aplikacją webową,
  • firm, które obawiają się o bezpieczeństwo bądź stabilność platformy,
  • przedsiębiorstw, które posiadają lub przewidują wystąpienie problemów z aktualnym dostawcą usług IT,
  • firm, które spodziewają się wzmożonego ruchu na platformie.

Realizacja usługi

1

Kontakt

Otrzymujemy od Ciebie informację o wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Niezależnie od dnia tygodni czy godziny masz pewność, że odbierzemy telefon, sms-a czy maila od Ciebie.

2

Interwencja i zażegnanie kryzysu

W ciągu 15 minut zbieramy zespół najlepszych specjalistów. Rozpoczynamy działania niezbędne do przywrócenia stabilności i bezpieczeństwa platformy. Wprowadzamy zabezpieczenia i po kilku godzinach uruchamiamy ponownie platformę.

3

Zapobieżenie kolejnym awariom

Przygotowujemy listę zalecanych wdrożeń w celu uniknięcia kolejnych awarii. W zależności od Twojej decyzji, angażujemy specjalistów Webini do wprowadzenia zmian na platformie, bądź przekazujemy Ci wytyczne.

Skuteczność Webini

do 15 minut

reagujemy na incydenty na platformie

niecałe 4 godziny

zajęło nam przywrócenie platformy po jej nagłym wyłączeniu spowodowanym 20-krotnie większym obciążeniem niż na co dzień

50-krotnie

podnieśliśmy poziom dostępności platformy, umożliwiając bezproblemowe przyjęcie zwiększonego ruchu

Na czym polega zarządzanie kryzysem witryny?

Sytuacja kryzysowa na platformie internetowej zdarza się nawet najlepiej przygotowanym projektom. Może ona dotknąć każdą witrynę, bez względu na wprowadzony system zabezpieczeń czy poziom rozwoju produktu. W takiej sytuacji należy działać nie tylko szybko, ale przede wszystkim celnie.

W czym może przejawiać się kryzys platformy?

Platformy internetowe mogą zmagać się z wszelakimi formami kryzysu: od przeciążenia czy całkowitego wyłączenia serwisu po przemyślany atak hakerski.

Zarządzanie kryzysem to jedna z naszych specjalności. Potrafimy skutecznie odszukać sedno problemu i zażegnać go dzięki przetestowanym wcześniej rozwiązaniom. Usługę przeprowadzamy zarówno w przypadku nagłych awarii systemu, przewidywanego wzrostu ruchu na platformie, jak i wtedy, gdy obawiasz się o bezpieczeństwo swojej witryny. Bez względu na napotkany problem, potrafimy opracować ekspresowy plan działania i doprowadzić do efektywnego zarządzenia sytuacją kryzysową.

Platformy internetowe mogą zmagać się z wszelakimi formami kryzysu: od przeciążenia czy całkowitego wyłączenia serwisu po przemyślany atak hakerski.

Zarządzanie kryzysem to jedna z naszych specjalności. Potrafimy skutecznie odszukać sedno problemu i zażegnać go dzięki przetestowanym wcześniej rozwiązaniom. Usługę przeprowadzamy zarówno w przypadku nagłych awarii systemu, przewidywanego wzrostu ruchu na platformie, jak i wtedy, gdy obawiasz się o bezpieczeństwo swojej witryny. Bez względu na napotkany problem, potrafimy opracować ekspresowy plan działania i doprowadzić do efektywnego zarządzenia sytuacją kryzysową.

Rozwiązywanie problemów witryny krok po kroku

Z sytuacjami kryzysowymi radzimy sobie w przemyślany i ustrukturyzowany sposób. Na wiadomość o kryzysie reagujemy w ciągu kwadransa. W tym czasie zbieramy zespół ekspertów, który zaczyna natychmiast pracować nad przywróceniem właściwego funkcjonowania platformy. Rozwiązywanie problemów skupia się na naprawieniu krytycznych punktów, tak, by jak najszybciej zabezpieczyć witrynę i umożliwić jej bezproblemowe działanie. Już po kilku godzinach pracy zespołu serwis jest gotowy do ponownego uruchomienia – pozbawiony poprzednich błędów i odporny na przyszłe ataki bądź przeciążenia.

Nie zostawiamy Cię sam na sam z sytuacją kryzysową. Po przywróceniu sprawności witryny specjaliści przygotowują listę zaleceń, których wdrożenie ma zapobiec ponownym utrudnieniom w przyszłości. Ty decydujesz o tym, w jaki sposób ma nastąpić dalsze zarządzanie projektami. Możemy przeprowadzić zmiany in-housowo lub przekazać wytyczne Twojemu zespołowi. Bez względu na decyzję, zyskasz cenną wiedzę, w jaki sposób postępować w przypadku podobnych okoliczności.

Z sytuacjami kryzysowymi radzimy sobie w przemyślany i ustrukturyzowany sposób. Na wiadomość o kryzysie reagujemy w ciągu kwadransa. W tym czasie zbieramy zespół ekspertów, który zaczyna natychmiast pracować nad przywróceniem właściwego funkcjonowania platformy. Rozwiązywanie problemów skupia się na naprawieniu krytycznych punktów, tak, by jak najszybciej zabezpieczyć witrynę i umożliwić jej bezproblemowe działanie. Już po kilku godzinach pracy zespołu serwis jest gotowy do ponownego uruchomienia – pozbawiony poprzednich błędów i odporny na przyszłe ataki bądź przeciążenia.

Nie zostawiamy Cię sam na sam z sytuacją kryzysową. Po przywróceniu sprawności witryny specjaliści przygotowują listę zaleceń, których wdrożenie ma zapobiec ponownym utrudnieniom w przyszłości. Ty decydujesz o tym, w jaki sposób ma nastąpić dalsze zarządzanie projektami. Możemy przeprowadzić zmiany in-housowo lub przekazać wytyczne Twojemu zespołowi. Bez względu na decyzję, zyskasz cenną wiedzę, w jaki sposób postępować w przypadku podobnych okoliczności.


Wdrożenia Webini

Zarządzanie kryzysem

Opanowanie sytuacji kryzysowej w ciągu niespełna czterech godzin - pełne przywrócenie platformy do funkcjonowania po paraliżu spowodowanym ponad dwudziestokrotnym zwiększeniem ruchu.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie