Utrzymanie platformy

Szybka, dokładna i kompleksowa reakcja na bieżące i przyszłe potrzeby aplikacji. Odpowiedź na wymagania platformy wynikające między innymi ze zmian zachodzących na rynku, kolejnych wymagań technologii czy modyfikacji norm prawnych.

Cel:

Wprowadzanie zmian wynikających z czynników spoza środowiska aplikacji oraz ze zgłoszeń klienckich. Szybka i dokładna obsługa zgłoszeń pochodzących z różnych źródeł dzięki wykorzystaniu złożonego procesu odbierania i kolejkowania zadań.

Pomożemy poprzez:

  • rozszerzenie Twojego zespołu deweloperskiego o naszych specjalistów,
  • wsparcie w technicznej obsłudze zgłoszeń klienckich,
  • wsparcie w aktualizowaniu oprogramowania, tak by spełniało założenia biznesowe, odpowiadało wymaganiom rynku czy normom prawnym,
  • odpowiednie kolejkowanie zadań według rzeczywistego priorytetu,
  • kompleksową obsługę Twojej aplikacji webowej.

Usługa przeznaczona dla:

  • firm, które są w potrzebie rozbudowy swojego zespołu technicznego,
  • przedsiębiorstw rozpatrujących zmianę dostawcy usług IT,
  • firm zainteresowanych pełnym bądź częściowym utrzymaniem systemu – platformy czy infrastruktury serwerowej,
  • firm, które poszukują odpowiedzialnego i doświadczonego partnera w celu zapewnienia stabilności i rozwoju swojej platformy.

Realizacja usługi

1

Poznanie wymagań

Rozmawiamy o potrzebach Twojej aplikacji. Ustalamy, jakie są Twoje wymagania – czy potrzebujesz całościowego czy częściowego utrzymania platformy? Czy jesteś w potrzebie poszerzenia pionu IT czy zatrudnienia całego zespołu specjalistów?

2

Ustalenie procesów

Ustalamy procesy umożliwiające jak najbardziej efektywne utrzymywanie platformy poprzez ustrukturyzowane odbieranie i kolejkowanie zgłoszeń według priorytetu. Określamy wskaźniki, które będziemy monitorować w trakcie trwania współpracy, by móc ocenić skuteczność działań.

3

Utrzymanie platformy

Utrzymujemy platformę zgodnie z ustaleniami. Realizujemy usługę z największą starannością, wprowadzamy zmiany uwzględniając priorytet każdego zadania, na bieżąco mierzymy poziom wskaźników i cyklicznie przedstawiamy Ci raporty z efektami działań.

Skuteczność Webini

ok. 100 tys. zgłoszeń,

które zamknęliśmy z sukcesem

średnio 6 KPI

monitorowanych podczas trwania usługi utrzymania platformy

7 platform klienckich,

nad których prawidłowym funkcjonowaniem aktualnie czuwamy


Wdrożenia Webini

Tpay mockup

Migracja funkcjonalności na wersję 2.0 systemu

Przeniesienie istniejącej platformy na nową, przejrzystą strukturę 2.0. Pełne zniwelowanie długu technologicznego, wprowadzenie skalowalności i możliwości nieograniczonego rozwoju systemu.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie