Utrzymanie platformy

Szybka, dokładna i kompleksowa reakcja na bieżące i przyszłe potrzeby aplikacji. Odpowiedź na wymagania platformy wynikające między innymi ze zmian zachodzących na rynku, kolejnych wymagań technologii czy modyfikacji norm prawnych.

Cel:

Wprowadzanie zmian wynikających z czynników spoza środowiska aplikacji oraz ze zgłoszeń klienckich. Szybka i dokładna obsługa zgłoszeń pochodzących z różnych źródeł dzięki wykorzystaniu złożonego procesu odbierania i kolejkowania zadań.

Pomożemy poprzez:

 • rozszerzenie Twojego zespołu deweloperskiego o naszych specjalistów,
 • wsparcie w technicznej obsłudze zgłoszeń klienckich,
 • wsparcie w aktualizowaniu oprogramowania, tak by spełniało założenia biznesowe, odpowiadało wymaganiom rynku czy normom prawnym,
 • odpowiednie kolejkowanie zadań według rzeczywistego priorytetu,
 • kompleksową obsługę Twojej aplikacji webowej.

Usługa przeznaczona dla:

 • firm, które są w potrzebie rozbudowy swojego zespołu technicznego,
 • przedsiębiorstw rozpatrujących zmianę dostawcy usług IT,
 • firm zainteresowanych pełnym bądź częściowym utrzymaniem systemu – platformy czy infrastruktury serwerowej,
 • firm, które poszukują odpowiedzialnego i doświadczonego partnera w celu zapewnienia stabilności i rozwoju swojej platformy.

Realizacja usługi

1

Poznanie wymagań

Rozmawiamy o potrzebach Twojej aplikacji. Ustalamy, jakie są Twoje wymagania – czy potrzebujesz całościowego czy częściowego utrzymania platformy? Czy jesteś w potrzebie poszerzenia pionu IT czy zatrudnienia całego zespołu specjalistów?

2

Ustalenie procesów

Ustalamy procesy umożliwiające jak najbardziej efektywne utrzymywanie platformy poprzez ustrukturyzowane odbieranie i kolejkowanie zgłoszeń według priorytetu. Określamy wskaźniki, które będziemy monitorować w trakcie trwania współpracy, by móc ocenić skuteczność działań.

3

Utrzymanie platformy

Utrzymujemy platformę zgodnie z ustaleniami. Realizujemy usługę z największą starannością, wprowadzamy zmiany uwzględniając priorytet każdego zadania, na bieżąco mierzymy poziom wskaźników i cyklicznie przedstawiamy Ci raporty z efektami działań.

Skuteczność Webini

ok. 100 tys. zgłoszeń,

które zamknęliśmy z sukcesem

średnio 6 KPI

monitorowanych podczas trwania usługi utrzymania platformy

7 platform klienckich,

nad których prawidłowym funkcjonowaniem aktualnie czuwamy

Utrzymanie platformy

Platforma, by wspierała realizację celów biznesowych firmy, musi stabilnie funkcjonować i nieprzerwanie odpowiadać na potrzeby użytkowników czy właścicieli. Równie istotne jest bieżące monitorowanie wymagań technologicznych i dopasowywanie do nich kształtu produktu. Za te i inne zadania odpowiedzialne jest utrzymanie platform.

Co wchodzi w skład utrzymania strony internetowej?

Ekspansja na nowe rynki, wzmożone zainteresowanie użytkowników czy po prostu potrzeba rozbudowania działu technicznego w firmie – każda z tych sytuacji wymaga wsparcia. Specjaliści Webini mogą wesprzeć Twój zespół, pomagając mu w sprawnym utrzymaniu platformy. Zapewniamy częściowe wsparcie, pozwalające na zwiększenie efektywności Twoich pracowników bądź całościowe, obejmujące kompleksową opiekę nad platformą oraz infrastrukturą serwerową.

Jednym z kluczowych elementów tej usługi jest techniczna obsługa zgłoszeń klienckich. Tworzymy kolejki zgłoszeń i umożliwiamy obsługę napływających zapytań poprzez ServiceDesk. Realizujemy wytyczne firmy dotyczące utrzymania platformy bądź wprowadzania zmian. Zabezpieczamy infrastrukturę, wykonujemy kopie bezpieczeństwa, a także aktualizujemy oprogramowanie. Wszystko to, by platforma spełniała wymagania rynku, technologii oraz była zgodna z normami prawnymi.

W ramach utrzymania stron internetowych oferujemy też pełną pomoc i doradztwo. To rozwiązanie dla biznesów, które nie posiadają swojego zespołu technicznego lub posiadają niepełny skład, a rozwój ich produktu wymaga wsparcia z zakresu IT. Dzięki pełnej obsłudze Twojej platformy zyskasz ciągłe wsparcie doświadczonego zespołu i pomoc w utrzymaniu systemu.

Ekspansja na nowe rynki, wzmożone zainteresowanie użytkowników czy po prostu potrzeba rozbudowania działu technicznego w firmie – każda z tych sytuacji wymaga wsparcia. Specjaliści Webini mogą wesprzeć Twój zespół, pomagając mu w sprawnym utrzymaniu platformy. Zapewniamy częściowe wsparcie, pozwalające na zwiększenie efektywności Twoich pracowników bądź całościowe, obejmujące kompleksową opiekę nad platformą oraz infrastrukturą serwerową.

Jednym z kluczowych elementów tej usługi jest techniczna obsługa zgłoszeń klienckich. Tworzymy kolejki zgłoszeń i umożliwiamy obsługę napływających zapytań poprzez ServiceDesk. Realizujemy wytyczne firmy dotyczące utrzymania platformy bądź wprowadzania zmian. Zabezpieczamy infrastrukturę, wykonujemy kopie bezpieczeństwa, a także aktualizujemy oprogramowanie. Wszystko to, by platforma spełniała wymagania rynku, technologii oraz była zgodna z normami prawnymi.

W ramach utrzymania stron internetowych oferujemy też pełną pomoc i doradztwo. To rozwiązanie dla biznesów, które nie posiadają swojego zespołu technicznego lub posiadają niepełny skład, a rozwój ich produktu wymaga wsparcia z zakresu IT. Dzięki pełnej obsłudze Twojej platformy zyskasz ciągłe wsparcie doświadczonego zespołu i pomoc w utrzymaniu systemu.

Utrzymanie platformy - co zyskujesz?

Utrzymanie stron internetowych przynosi korzyści firmom potrzebującym zarówno częściowego, jak i pełnego wsparcia w obsłudze aplikacji webowej. To rozwiązanie, które zapewnia:

 • bieżącą obsługę wymagań platformy 24/7,
 • wsparcie doświadczonych ekspertów – bez konieczności poszerzania in-house’owego zespołu o specjalistów z różnych dziedzin,
 • transparentne koszty i rozliczenia utrzymania specjalistycznego zespołu,
 • możliwość monitorowania efektywności prac w oparciu o ustalone wskaźniki,
 • pełną świadomość aktualnego etapu utrzymania platformy – otrzymujesz od nas cykliczne raporty z wprowadzanymi zmianami i osiąganymi efektami.

Utrzymanie stron internetowych przynosi korzyści firmom potrzebującym zarówno częściowego, jak i pełnego wsparcia w obsłudze aplikacji webowej. To rozwiązanie, które zapewnia:

 • bieżącą obsługę wymagań platformy 24/7,
 • wsparcie doświadczonych ekspertów – bez konieczności poszerzania in-house’owego zespołu o specjalistów z różnych dziedzin,
 • transparentne koszty i rozliczenia utrzymania specjalistycznego zespołu,
 • możliwość monitorowania efektywności prac w oparciu o ustalone wskaźniki,
 • pełną świadomość aktualnego etapu utrzymania platformy – otrzymujesz od nas cykliczne raporty z wprowadzanymi zmianami i osiąganymi efektami.

Wdrożenia Webini

tpay

Migracja funkcjonalności na wersję 2.0 systemu

Przeniesienie istniejącej platformy na nową, przejrzystą strukturę 2.0. Pełne zniwelowanie długu technologicznego, wprowadzenie skalowalności i możliwości nieograniczonego rozwoju systemu.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie