Audyty i optymalizacja platform

Prędkość działania

Prędkość ładowania serwisu jest kluczowym elementem doświadczenia użytkownika. Im dłużej czeka on na pojawienie się treści na platformie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że opuści serwis zanim zapozna się z informacjami, które chcemy mu przekazać, nie mówiąc o przekonwertowaniu w klienta.

Więcej o usłudze
poniżej 0,2 sekundy
wczytują się podstrony zoptymalizowanych przez nas platform

Wydajność

Wydajność infrastruktury serwerowej przekłada się bezpośrednio na prędkość, z jaką działa platforma internetowa. Szybkość wczytywania kolejnych podstron może się zmieniać, chociażby ze względu na liczbę użytkowników korzystających w jednym momencie z platformy.

Więcej o usłudze
100/100 w PageSpeed Insights
osiąga większość aplikacji webowych, wśród których przeprowadziliśmy audyt

Skalowalność

Skalowalność umożliwia platformie nieograniczoną rozbudowę idącą w parze z rozwojem biznesu. Pozwala na podniesienie liczby użytkowników końcowych czy dodawanie kolejnych funkcjonalności przy utrzymaniu stałego poziomu wydajności i stabilności, bez potrzeby zwiększania kosztów.

Więcej o usłudze
ponad 100 mln rekordów dotyczących filmów
znajduje się w bazie stworzonego przez nas systemu, który na bieżąco pobiera dane, analizuje i przedstawia użytkownikowi

Bezpieczeństwo

Zarówno platforma, jak i infrastruktura serwerowa są narażone na ataki. Odpowiednie zabezpieczenie jest kluczowe dla istnienia całego biznesu. Znamy aspekty bezpieczeństwa z dwóch perspektyw - z perspektywy osób zabezpieczających platformę przed włamaniami oraz z perspektywy osób, które na zlecenie je przełamują. To powoduje unikalną kombinację, dzięki czemu o bezpieczeństwie wiemy wszystko.

Więcej o usłudze
średnio 80 godzin
zajmuje nam przeprowadzenie kompleksowego audytu bezpieczeństwa

Jakość technologiczna

Dobrze zaprojektowana i wdrożona platforma potrafi służyć latami, podczas gdy ta wykonana małym nakładem prac czy bez zachowania zasad jakości może co chwilę sprawiać problemy. Podniesienie poziomu jakości niweluje dług technologiczny oraz pozwala przyspieszyć rozwój aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kosztów utrzymania.

Więcej o usłudze
pełna zgodność z S.O.L.I.D.
została wprowadzona przez nasz sofware house jako jeden z pierwszych w Polsce w kwestii tworzenia platform internetowych

Koszty

Koszt utrzymania infrastruktury serwerowej można bezpiecznie zredukować, zachowując jednocześnie jej wysoką dostępność. Kluczem jest dobór odpowiedniego rozwiązania infrastrukturalnego oraz prawidłowa jego konfiguracja.

Więcej o usłudze
nawet do 70%
jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury serwerowej

Dostępność

Wyłączenie platformy spowodowane przeciążeniem serwera może skutkować utratą nie tylko zysków, ale też użytkowników. Takich problemów można uniknąć, dbając o odpowiednio wysoką dostępność platformy.

Więcej o usłudze
50-krotnie
podnieśliśmy poziom dostępności platformy, umożliwiając bezproblemowe przyjęcie zwiększonego ruchu