Skalowalność

Skalowalność umożliwia platformie nieograniczoną rozbudowę idącą w parze z rozwojem biznesu. Pozwala na podniesienie liczby użytkowników końcowych czy dodawanie kolejnych funkcjonalności przy utrzymaniu stałego poziomu wydajności i stabilności, bez potrzeby zwiększania kosztów.

Cel:

Zapewnienie możliwości stabilnej i wydajnej rozbudowy platformy idącej w parze z rozwojem i wymaganiami biznesu.

Pomożemy poprzez:

  • przeprowadzenie audytu w poszukiwaniu elementów, które wstrzymują skalowalność,
  • przygotowanie propozycji podniesienia poziomu skalowalności systemu,
  • dobranie odpowiedniego rozwiązania infrastrukturalnego oraz prawidłową jego konfigurację,
  • optymalizację systemów bazodanowych oraz procesów przesyłania danych.

Usługa przeznaczona dla:

  • przedsiębiorstw, które planują przeprowadzić ekspansję na dalsze rynki,
  • firm przewidujących znaczną rozbudowę systemu bądź zwiększenie liczby użytkowników,
  • firm, które są w fazie mocnego wzrostu,
  • przedsiębiorstw, które odnotowały spadek wydajności aplikacji webowej spowodowany rozbudową.

Realizacja usługi

1

Analiza potrzeb

Rozmawiamy o potrzebach zwiększenie skalowalności. Analizujemy obecną sytuację Twojej platformy oraz założenia i cele, które ma w przyszłości spełniać.

2

Audyt

Deweloperzy oraz specjaliści z zakresu administracji serwerowej prowadzą analizę struktury kodu źródłowego oraz infrastruktury. Poszukują elementów, które powstrzymują skalowalność platformy. Przygotowują zestaw wytycznych i listę działań optymalizacyjnych.

3

Zwiększenie skalowalności

Zgodnie z początkowymi ustaleniami, specjaliści Webini wprowadzają zmiany i ulepszenia lub przekazują wytyczne Twojemu zespołowi.

Skuteczność Webini

30 GB danych

pochodzących z różnych platform społecznościowych jest codziennie pobieranych i analizowanych przez stworzoną przez nas aplikację

50-krotnie

podnieśliśmy poziom dostępności platformy, umożliwiając bezproblemowe przyjęcie kolejnych użytkowników

ponad 100 mln rekordów dotyczących filmów

znajduje się w bazie stworzonego przez nas systemu, który na bieżąco pobiera dane, analizuje i przedstawia użytkownikowi

Skalowalność

Ograniczenia możliwości platformy mogą pojawić się w sytuacji nagłego i dużego wzrostu biznesu czy ekspansji na nowe rynki. Bez względu na to, z jakiego powodu Twój serwis przyjmuje większe liczby użytkowników bądź wymaga nowych funkcjonalności, niezbędna jest optymalna skalowalność systemu.

Czym jest skalowalność?

Skalowalność aplikacji czy systemu to cecha opisująca możliwość witryny do wzrostu i zarządzania zwiększonym popytem. Skalowalną platformę można z łatwością dostosować do zmieniających się wymagań czy potrzeb użytkowników. Dobrze skalowalna platforma jest w stanie utrzymać swoją wydajność również wtedy, gdy jest poddawana coraz większym wymaganiom operacyjnym, takim jak wzmożony ruch na stronie czy wprowadzanie kolejnych funkcjonalności.

Kiedy skalowalność systemu jest najbardziej pożądana? Platforma musi mieć możliwość skalowania zwłaszcza wtedy, gdy przechodzi fazę wzrostu. Fale odwiedzających ją użytkowników, testowanie nowych funkcjonalności lub zwiększona ilość przetwarzanych danych to sprawdzian dla witryny. Aby przejść go pozytywnie, wcześniej musi być na niego przygotowana.

Skalowalność aplikacji czy systemu to cecha opisująca możliwość witryny do wzrostu i zarządzania zwiększonym popytem. Skalowalną platformę można z łatwością dostosować do zmieniających się wymagań czy potrzeb użytkowników. Dobrze skalowalna platforma jest w stanie utrzymać swoją wydajność również wtedy, gdy jest poddawana coraz większym wymaganiom operacyjnym, takim jak wzmożony ruch na stronie czy wprowadzanie kolejnych funkcjonalności.

Kiedy skalowalność systemu jest najbardziej pożądana? Platforma musi mieć możliwość skalowania zwłaszcza wtedy, gdy przechodzi fazę wzrostu. Fale odwiedzających ją użytkowników, testowanie nowych funkcjonalności lub zwiększona ilość przetwarzanych danych to sprawdzian dla witryny. Aby przejść go pozytywnie, wcześniej musi być na niego przygotowana.

Jak podnosimy skalowalność systemu?

Tak jak wszystkie działania, również te związane ze skalowalnością biznesu rozpoczynamy od analizy potrzeb, obejmującej określenie założeń, jakie mają być spełnione dzięki naszym działaniom.

Następnymi krokami są audyt i optymalizacja skalowalności. W pierwszym etapie specjaliści Webini weryfikują, które zapytania do bazy danych spowalniają serwis, oraz jakie inne elementy powstrzymują rozwój platformy. Po zidentyfikowaniu tych punktów eksperci przechodzą do stworzenia wytycznych, obejmujących m.in. zalecane skalowanie zasobów (w pionie, w poziomie lub z wykorzystaniem chmury) oraz inne działania, które zwiększą wydajność systemu oraz pozwolą zoptymalizować koszty utrzymania serwisu.

Analiza infrastruktury oraz struktury kodu źródłowego platformy to działania pozwalające wychwycić przeszkody wstrzymujące skalowalność. Po ich naprawieniu serwis jest gotowy na przyjęcie znacznie większej liczby użytkowników i – również gruntowną – przebudowę.

Tak jak wszystkie działania, również te związane ze skalowalnością biznesu rozpoczynamy od analizy potrzeb, obejmującej określenie założeń, jakie mają być spełnione dzięki naszym działaniom.

Następnymi krokami są audyt i optymalizacja skalowalności. W pierwszym etapie specjaliści Webini weryfikują, które zapytania do bazy danych spowalniają serwis, oraz jakie inne elementy powstrzymują rozwój platformy. Po zidentyfikowaniu tych punktów eksperci przechodzą do stworzenia wytycznych, obejmujących m.in. zalecane skalowanie zasobów (w pionie, w poziomie lub z wykorzystaniem chmury) oraz inne działania, które zwiększą wydajność systemu oraz pozwolą zoptymalizować koszty utrzymania serwisu.

Analiza infrastruktury oraz struktury kodu źródłowego platformy to działania pozwalające wychwycić przeszkody wstrzymujące skalowalność. Po ich naprawieniu serwis jest gotowy na przyjęcie znacznie większej liczby użytkowników i – również gruntowną – przebudowę.


Wdrożenia Webini

tpay

Migracja funkcjonalności na wersję 2.0 systemu

Przeniesienie istniejącej platformy na nową, przejrzystą strukturę 2.0. Pełne zniwelowanie długu technologicznego, wprowadzenie skalowalności i możliwości nieograniczonego rozwoju systemu.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie