Skalowalność

Skalowalność umożliwia platformie nieograniczoną rozbudowę, idącą w parze z rozwojem biznesu. Pozwala na podniesienie liczby użytkowników końcowych, czy dodawanie kolejnych funkcjonalności przy utrzymaniu stałego poziomu wydajności i stabilności, bez potrzeby zwiększania kosztów.

Cel:

Zapewnienie możliwości stabilnej i wydajnej rozbudowy platformy, idącej w parze z rozwojem i wymaganiami biznesu.

Pomożemy poprzez:

  • przeprowadzenie audytu w poszukiwaniu elementów, które wstrzymują skalowalność,
  • przygotowanie propozycji podniesienia poziomu skalowalności systemu,
  • dobranie odpowiedniego rozwiązania infrastrukturalnego oraz prawidłową jego konfigurację,
  • optymalizację systemów bazodanowych oraz procesów przesyłania danych.

Usługa przeznaczona dla:

  • przedsiębiorstw, które planują przeprowadzić ekspansję na dalsze rynki,
  • firm przewidujących znaczną rozbudowę systemu, bądź zwiększenie liczby użytkowników,
  • firm, które są w fazie mocnego wzrostu,
  • przedsiębiorstw, które odnotowały spadek wydajności aplikacji webowej spowodowany rozbudową.

Realizacja usługi

1

Analiza potrzeb

Rozmawiamy o potrzebach zwiększenie skalowalności. Analizujemy obecną sytuację Twojej platformy oraz założenia i cele, które ma w przyszłości spełniać.

2

Audyt

Deweloperzy oraz specjaliści z zakresu administracji serwerowej prowadzą analizę struktury kodu źródłowego oraz infrastruktury. Poszukują elementów, które powstrzymują skalowalność platformy. Przygotowują zestaw wytycznych i listę działań optymalizacyjnych.

3

Zwiększenie skalowalności

Zgodnie z początkowymi ustaleniami, specjaliści Webini wprowadzają zmiany i ulepszenia lub przekazują wytyczne Twojemu zespołowi.

Skuteczność Webini

30 GB danych

pochodzących z różnych platform społecznościowych jest codziennie pobieranych i analizowanych przez stworzoną przez nas aplikację

50-krotnie

podnieśliśmy poziom dostępności platformy, umożliwiając bezproblemowe przyjęcie kolejnych użytkowników

ponad 100 mln rekordów dotyczących filmów

znajduje się w bazie stworzonego przez nas systemu, który na bieżąco pobiera dane, analizuje i przedstawia użytkownikowi


Wdrożenia Webini

Tpay mockup

Migracja funkcjonalności na wersję 2.0 systemu

Przeniesienie istniejącej platformy na nową, przejrzystą strukturę 2.0. Pełne zniwelowanie długu technologicznego, wprowadzenie skalowalności i możliwości nieograniczonego rozwoju systemu.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie