Projektowanie UX

Projekt User Experience jest fundamentalnym elementem tworzenia platform internetowych. To od niego zależy, jakie doświadczenia z serwisem będzie miał użytkownik, czy będzie chętny do korzystania z Twojego rozwiązania i czy zyskasz jego lojalność. Dobry UX ma bardzo duży wpływ na powodzenie realizacji celów biznesowych.

Cel:

Stworzenie kompleksowego, intuicyjnego projektu UX platformy z uwzględnieniem potrzeb i zachowań użytkowników oraz celów i wymagań, jakie produkt ma spełniać.

Pomożemy poprzez:

  • zapoznanie się z potrzebami grup docelowych Twojej platformy,
  • dostosowanie funkcji platformy do etapów ścieżki użytkownika oraz jego wymagań i przyzwyczajeń,
  • przygotowanie projektu UX, który zbuduje pozytywne doświadczenia odbiorcy i zmaksymalizuje konwersję,
  • stworzenie, w zależności od wymagań Twojego produktu, wireframe’ów, map stron i produktów, makiet UX czy klikalnego prototypu aplikacji.

Usługa przeznaczona dla:

  • firm i startupów rozpoczynających świadczenie usług za pośrednictwem platformy internetowej,
  • przedsiębiorstw chcących dokonać przebudowy istniejącego rozwiązania,
  • firm, którym zależy na budowaniu pozytywnych doświadczeń wśród odbiorców,
  • właścicieli platform, którzy dostrzegają problemy z konwersją bądź efektywną pracą z narzędziem mogące być następstwem braku lub źle zaprojektowanego UX,
  • działów marketingu odpowiedzialnych za interakcję marki z klientem.

Realizacja usługi

1

Analiza potrzeb

Konsultujemy z Tobą wymagania dotyczące funkcji i interaktywności systemu. Analizujemy, jakie mechanizmy mają posiadać poszczególne elementy aplikacji. W przypadku, gdy pracujemy nad przebudową istniejącego produktu, analizujemy badamy obecny UX serwisu.

2

Poznanie odbiorcy

Zapoznajemy się z grupą docelową Twojego produktu. Tworzymy persony, wyznaczamy punkty konwersji, łączymy potrzeby odbiorców z założonymi scenariuszami zachowań.

3

Konsultacja projektu

Na podstawie analiz i ustalonego wcześniej zakresu działań przygotowujemy projekt UX. Konsultujemy z Tobą wireframe’y, mapy stron i produktów, makiety czy klikalny prototyp aplikacji webowej.

Skuteczność Webini

ponad 1200 wireframe’ów

stworzonych na potrzeby projektów klienckich

80% aplikacji,

które tworzyliśmy, posiada kompleksowy zaawansowany projekt UX

średnio 5 dni roboczych

zajmuje nam przygotowanie projektu UX


Wdrożenia Webini

Office 365

Budowa platformy marketingowej

Stworzenie pełnej platformy marketingowej dostosowującej dynamicznie treści do zachowania i potrzeb użytkowników.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie