Projektowanie nowych platform

Analiza wymagań

Kluczowy dla całego projektu etap zapoznania się z potrzebami Twojego biznesu. Działanie pozwala opracować specyfikację techniczną i funkcjonalną, projekt architektury, sporządzić przejrzysty plan prac i określić budżet oraz czas trwania realizacji aż do momentu produkcyjnego uruchomienia produktu.

Więcej o usłudze
ponad 40
przeprowadzonych analiz wymagań

Strategia wdrożenia

Poznajemy dokładnie Twoje wymagania, procesy zachodzące w firmie oraz analizujemy Twój produkt od strony technicznej. Na podstawie zebranych informacji opracowujemy strategię umożliwiającą prowadzenie bezproblemowego wdrożenia, które już od pierwszych dni dostarcza biznesową wartość.

Więcej o usłudze
7 projektów klienckich
zakończonych z sukcesem dzięki implementacji strategii

Planowanie produktu

Planowanie pozwala lepiej poznać odbiorców Twojego produktu, ich zachowania i potrzeby. Działanie umożliwia dopracowanie idei oraz nadanie finalnego kształtu platformy tak, by była atrakcyjna dla użytkowników i wspierała realizację celów biznesowych.

Więcej o usłudze
8 platform,
które z sukcesem weszły na rynek dzięki wcześniejszemu opracowaniu planu produktu

Projektowanie UX

Projekt User Experience jest fundamentalnym elementem tworzenia platform internetowych. To od niego zależy, jakie doświadczenia z serwisem będzie miał użytkownik, czy będzie chętny do korzystania z Twojego rozwiązania i czy zyskasz jego lojalność. Dobry UX ma bardzo duży wpływ na powodzenie realizacji celów biznesowych.

Więcej o usłudze
80% aplikacji,
które tworzyliśmy, posiada kompleksowy zaawansowany projekt UX