Migracja funkcjonalności

Nie wszystkie platformy zostały zbudowane bądź rozwijane w prawidłowy sposób. Zaciąganie zbyt dużego długu technologicznego, praca na przestarzałych technologiach czy nieprzemyślane zmiany kierunku mogą sprawić, że dalszy rozwój serwisu będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Cel:

Stworzenie rozwiązania technologicznego poprzez przeniesienie do nowego systemu istniejących funkcjonalności, ich modyfikację bądź dodanie kolejnych. Eliminacja problemów związanych z platformą, takich jak: utrudniona lub wręcz niemożliwa rozbudowa, występowanie błędów, niski poziom bezpieczeństwa czy jakości technologicznej.

Pomożemy poprzez:

  • wyliczenie strat w skali roku ponoszonych przez utrzymanie obecnej wersji serwisu,
  • rzeczywistą ocenę konieczności przeniesienia rozwiązania na nową wersję,
  • przygotowanie planu płynnej migracji danych i funkcjonalności,
  • przeniesienie platformy na nowe, efektywne rozwiązanie technologiczne,
  • bycie partnerem technologicznym przez cały czas trwania realizacji i po zakończeniu procesu migracji.

Usługa przeznaczona dla:

  • firm, które czują, że platforma stwarza problemy spowalniające generalny rozwój biznesu,
  • zespołów, które większość codziennej pracy wykonują na platformie i czują, że system blokuje ich efektywność,
  • firm, które przeznaczają relatywnie spore środki na utrzymanie kłopotliwego systemu,
  • przedsiębiorstw, które ponoszą straty finansowe z powodu występowania dużej ilości błędów na platformie,
  • przedsiębiorstw, które utrzymują swoją platformę w oparciu o przestarzałe, już nie wspierane technologie.

Realizacja usługi

1

Zebranie wymagań

Zapoznajemy się z sytuacją Twojej platformy. Wspólnie analizujemy potencjał i możliwe zyski z przeniesienia funkcjonalności na wersję 2.0 systemu i oceniamy konieczność wdrożenia usługi.

2

Analiza systemu

Zapoznajemy się dokładnie z obecnym systemem oraz z procesami, które go dotyczą. Prowadzimy analizę pod kątem technicznym oraz funkcjonalnym.

3

Opracowanie strategii

Wyznaczamy kluczowe obszary realizacji w oparciu o przeprowadzoną analizę. Zwracamy uwagę na problematyczne obszary, łączymy wymagania technologii z potrzebami Twojej firmy oraz z istniejącymi procesami. Nadajemy priorytet każdemu elementowi i ustalamy kolejność wykonania zadań tak, by od samego początku dostarczać Ci realną biznesową wartość.

4

Prace w oparciu o zestaw wymagań

Prowadzimy prace deweloperskie zgodnie z przygotowaną wcześniej strategią wdrożania. W zależności od ustaleń, budujemy nowy system i przenosimy istniejące funkcjonalności w momencie gdy jest gotowy, utrzymujemy równocześnie dwie platformy, migrując po kolei pojedyncze elementy bądź rozwijamy równocześnie oba, niezależnie funkcjonujące systemy

5

Uruchomienie platformy

Uruchamiamy nowy system wraz z wygaszeniem poprzedniego. Przygotowujemy plan rozwoju aplikacji lub, w zależności od Twojej decyzji, przekazujemy Ci zestaw wytycznych i dobrych praktyk utrzymania systemu.

Skuteczność Webini

w 343 dni robocze

przenieśliśmy największy dotychczas projekt na wersję 2.0 platformy

ok. 500 funkcjonalności

poddaliśmy migracji przy okazji tworzenia nowej wersji systemu

8 platform

funkcjonujących produkcyjnie, przeniesionych na nową wersję przez nasz zespół

Migracja funkcjonalności

Nieefektywne funkcjonowanie platformy, występowanie błędów w działaniu nawet po wprowadzeniu drobnych zmian, mozolna i kłopotliwa implementacja nowych funkcjonalności… Kiedy Ty i Twój zespół odczuwacie, że platforma dochodzi do kresu możliwości rozwoju, jej utrzymanie jest czaso- i kosztochłonne a wdrażanie kolejnych funkcjonalności sprawia mnóstwo problemów, może jest to czas na wykonanie migracji danych. Niekiedy zaciągnięty dług technologiczny jest tak duży, że spłacanie go przy zachowaniu obecnego systemu nie będzie opłacalne. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie przeniesienie istniejących funkcjonalności do systemu w wersji 2.0.

Jakie korzyści daje przenoszenie funkcjonalności?

Firmy najczęściej decydują się na wykonanie migracji funkcjonalności wtedy, gdy dalszy rozwój platformy okazuje się niemożliwy do zrealizowania. Wdrażanie nowych rozwiązań jest niezbędne w przypadku każdego biznesu, dlatego posiadanie systemu, który jest skalowalny i sprzyja rozbudowom powinno być podstawą. Taka platforma pozwala zachować wysoki poziom efektywności korzystających z niej pracowników, utrzymać i przyciągnąć nowych klientów czy dać możliwości współpracy z kolejnymi partnerami biznesowymi.

Przeniesienie funkcjonalności na nową wersję daje szerokie spektrum opcji do dalszego rozwoju w wielu kierunkach. Działanie przede wszystkim skraca czas wydawania kolejnych rozwiązań, co przekłada się na utrzymanie konkurencyjności na rynku i atrakcyjności dla klientów czy użytkowników. Migracja danych minimalizuje też pojawianie się kolejnych błędów na stronie, a w razie wystąpienia usterek – umożliwia ich szybsze wykrywanie i usuwanie.

Przeprowadzenie migracji funkcjonalności w dłuższej perspektywie przynosi również zauważalne korzyści finansowe. Jeśli Twój biznes ponosi straty przez utrzymanie kłopotliwego systemu, występowanie błędów na platformie, chwilowych niedostępności czy niemożności rozbudowy, przeniesienie funkcjonalności to właściwie jedyne opłacalne, długotrwałe rozwiązanie. Zgodnie ze strategią wdrożenia zbudujemy nowy system, otwarty na wdrażanie kolejnych pomysłów wspierających rozwój serwisu.

Firmy najczęściej decydują się na wykonanie migracji funkcjonalności wtedy, gdy dalszy rozwój platformy okazuje się niemożliwy do zrealizowania. Wdrażanie nowych rozwiązań jest niezbędne w przypadku każdego biznesu, dlatego posiadanie systemu, który jest skalowalny i sprzyja rozbudowom powinno być podstawą. Taka platforma pozwala zachować wysoki poziom efektywności korzystających z niej pracowników, utrzymać i przyciągnąć nowych klientów czy dać możliwości współpracy z kolejnymi partnerami biznesowymi.

Przeniesienie funkcjonalności na nową wersję daje szerokie spektrum opcji do dalszego rozwoju w wielu kierunkach. Działanie przede wszystkim skraca czas wydawania kolejnych rozwiązań, co przekłada się na utrzymanie konkurencyjności na rynku i atrakcyjności dla klientów czy użytkowników. Migracja danych minimalizuje też pojawianie się kolejnych błędów na stronie, a w razie wystąpienia usterek – umożliwia ich szybsze wykrywanie i usuwanie.

Przeprowadzenie migracji funkcjonalności w dłuższej perspektywie przynosi również zauważalne korzyści finansowe. Jeśli Twój biznes ponosi straty przez utrzymanie kłopotliwego systemu, występowanie błędów na platformie, chwilowych niedostępności czy niemożności rozbudowy, przeniesienie funkcjonalności to właściwie jedyne opłacalne, długotrwałe rozwiązanie. Zgodnie ze strategią wdrożenia zbudujemy nowy system, otwarty na wdrażanie kolejnych pomysłów wspierających rozwój serwisu.

Jak przeprowadzamy migrację danych?

Migrację danych, tak jak inne działania z naszej oferty, zaczynamy od dogłębnej analizy obecnej sytuacji. Oceniamy zasadność przenoszenia funkcjonalności i, jeśli jest pozytywna, określamy priorytety zadań. Niezwykle istotny jest też audyt technologiczny, na podstawie którego deweloperzy i architekci Webini opracowują strategię realizacji i roadmapę, zawierającą szczegółowy harmonogram działań. 

Poruszając się zgodnie z zarysowanymi priorytetami, pracujemy nad konstrukcją nowego systemu. Przenosimy na niego funkcjonalności, które chcesz zatrzymać i, zgodnie ze strategią działań, utrzymujemy bądź równocześnie rozwijamy obie platformy. Wygaszamy starą platformę, jednocześnie przekazując Ci całkowicie nową – dodatkowo zabezpieczoną, wolną od długu technologicznego i umożliwiającą nieograniczone rozbudowy.

Po przeprowadzeniu pełnej migracji danych nadal pracujemy nad wdrażaniem kolejnych funkcjonalności lub przygotowujemy wytyczne do utrzymania platformy, które może przejąć Twój zespół.

Migrację danych, tak jak inne działania z naszej oferty, zaczynamy od dogłębnej analizy obecnej sytuacji. Oceniamy zasadność przenoszenia funkcjonalności i, jeśli jest pozytywna, określamy priorytety zadań. Niezwykle istotny jest też audyt technologiczny, na podstawie którego deweloperzy i architekci Webini opracowują strategię realizacji i roadmapę, zawierającą szczegółowy harmonogram działań. 

Poruszając się zgodnie z zarysowanymi priorytetami, pracujemy nad konstrukcją nowego systemu. Przenosimy na niego funkcjonalności, które chcesz zatrzymać i, zgodnie ze strategią działań, utrzymujemy bądź równocześnie rozwijamy obie platformy. Wygaszamy starą platformę, jednocześnie przekazując Ci całkowicie nową – dodatkowo zabezpieczoną, wolną od długu technologicznego i umożliwiającą nieograniczone rozbudowy.

Po przeprowadzeniu pełnej migracji danych nadal pracujemy nad wdrażaniem kolejnych funkcjonalności lub przygotowujemy wytyczne do utrzymania platformy, które może przejąć Twój zespół.


Wdrożenia Webini

tpay

Migracja funkcjonalności na wersję 2.0 systemu

Przeniesienie istniejącej platformy na nową, przejrzystą strukturę 2.0. Pełne zniwelowanie długu technologicznego, wprowadzenie skalowalności i możliwości nieograniczonego rozwoju systemu.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie