Rozwój funkcjonalności

Zaawansowana platforma wymaga ciągłego rozwoju w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. Umożliwienie przewidywanego i stabilnego rozwoju o nowe funkcjonalności oraz rozwijanie platformy pozwalają utrzymać konkurencyjną pozycję w branży.

Cel:

Zapewnienie ciągłej, przewidywalnej i stabilnej rozbudowy Twojej platformy. Realizacja ustaleń poprzez poszerzanie systemu o nowe funkcjonalności, ulepszanie istniejących oraz proponowanie zmian i udoskonaleń.


Pomożemy poprzez:

  • rozszerzenie obecnego zespołu deweloperskiego Twojej firmy skutkujące przyspieszeniem rozwoju platformy,
  • wyznaczenie zespołu specjalistów w pełni dedykowanego rozwojowi Twojej aplikacji,
  • wskazanie obszarów bezpośrednio wpływających na szybkość oraz jakość rozwoju platformy internetowej,
  • opracowanie strategii wdrażania nowych i rozwoju istniejących funkcjonalności,
  • skrócenie TTM dla nowych funkcjonalności,
  • bieżącą obsługę oraz rozwój istniejącej platformy.

Usługa przeznaczona dla:

  • firm chcących zachować pozycję lidera w branży lub konkurować z najbardziej rozwiniętymi biznesami,
  • przedsiębiorstw, które chcą kilkukrotnie zwiększyć i utrzymać prędkość swojego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności,
  • firm, które czują, że ich platforma rozwija się nieadekwatnie do przeznaczonego budżetu,
  • firm posiadających trudności w samodzielnym budowaniu czy rozwijaniu funkcjonalności.

Realizacja usługi

1

Analiza wymagań

Na podstawie dogłębnej analizy definiujemy, w jakim obszarze możemy wesprzeć rozwój Twojej platformy. Określamy cele, dostosowujemy do nich rozwiązania oraz procesy.

2

Plan wdrażania

W konsultacji z Tobą opracowujemy strategię wdrażania nowych funkcjonalności. Przygotowujemy mechanizmy oceny priorytetów i estymacji czasowych dla realizacji danych elementów.

3

Ciągły rozwój

Wdrażamy ustalone procesy rozpoczynając skuteczną realizację założeń. Po uprzedniej  dokładnej analizie potrzeb i zwrotu z działania tworzymy nowe funkcjonalności, rozwijamy istniejące, i, po przeprowadzeniu testów jakości, przenosimy je na wersję produkcyjną platformy.

Skuteczność Webini

w niecałe 30 godzin

wdrożyliśmy na platformie social video intelligence funkcjonalność, która umożliwia śledzenie dziesiątek milionów profili i filmów zamieszczonych na TikTok

blisko 70 000 funkcjonalności,

które stworzyliśmy lub rozwinęliśmy na platformach naszych klientów

7-krotne przyspieszenie

wdrażania nowych funkcjonalności w ciągu 4 miesięcy od przejęcia rozwoju platformy


Wdrożenia Webini

Viralstat mockup

Stworzenie MVP i rozbudowa platformy

Budowa i rozwój platformy do analizy BigData, zbierającej informacje z czterech niezależnych kanałów na temat aktywności w mediach społecznościowych i poziomu zaangażowania w opublikowane treści.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie