Rozwój funkcjonalności

Zaawansowana platforma wymaga ciągłego rozwoju w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. Umożliwienie przewidywanego i stabilnego rozwoju o nowe funkcjonalności oraz rozwijanie platformy pozwalają utrzymać konkurencyjną pozycję w branży.

Cel:

Zapewnienie ciągłej, przewidywalnej i stabilnej rozbudowy Twojej platformy. Realizacja ustaleń poprzez poszerzanie systemu o nowe funkcjonalności, ulepszanie istniejących oraz proponowanie zmian i udoskonaleń.


Pomożemy poprzez:

  • rozszerzenie obecnego zespołu deweloperskiego Twojej firmy skutkujące przyspieszeniem rozwoju platformy,
  • wyznaczenie zespołu specjalistów w pełni dedykowanego rozwojowi Twojej aplikacji,
  • wskazanie obszarów bezpośrednio wpływających na szybkość oraz jakość rozwoju platformy internetowej,
  • opracowanie strategii wdrażania nowych i rozwoju istniejących funkcjonalności,
  • skrócenie TTM dla nowych funkcjonalności,
  • bieżącą obsługę oraz rozwój istniejącej platformy.

Usługa przeznaczona dla:

  • firm chcących zachować pozycję lidera w branży lub konkurować z najbardziej rozwiniętymi biznesami,
  • przedsiębiorstw, które chcą kilkukrotnie zwiększyć i utrzymać prędkość swojego rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności,
  • firm, które czują, że ich platforma rozwija się nieadekwatnie do przeznaczonego budżetu,
  • firm posiadających trudności w samodzielnym budowaniu czy rozwijaniu funkcjonalności.

Realizacja usługi

1

Analiza wymagań

Na podstawie dogłębnej analizy definiujemy, w jakim obszarze możemy wesprzeć rozwój Twojej platformy. Określamy cele, dostosowujemy do nich rozwiązania oraz procesy.

2

Plan wdrażania

W konsultacji z Tobą opracowujemy strategię wdrażania nowych funkcjonalności. Przygotowujemy mechanizmy oceny priorytetów i estymacji czasowych dla realizacji danych elementów.

3

Ciągły rozwój

Wdrażamy ustalone procesy rozpoczynając skuteczną realizację założeń. Po uprzedniej  dokładnej analizie potrzeb i zwrotu z działania tworzymy nowe funkcjonalności, rozwijamy istniejące, i, po przeprowadzeniu testów jakości, przenosimy je na wersję produkcyjną platformy.

Skuteczność Webini

w niecałe 30 godzin

wdrożyliśmy na platformie social video intelligence funkcjonalność, która umożliwia śledzenie dziesiątek milionów profili i filmów zamieszczonych na TikTok

blisko 70 000 funkcjonalności,

które stworzyliśmy lub rozwinęliśmy na platformach naszych klientów

7-krotne przyspieszenie

wdrażania nowych funkcjonalności w ciągu 4 miesięcy od przejęcia rozwoju platformy

Rozwój funkcjonalności

Potrzeby użytkowników wciąż ewoluują, podobnie jak wymagania systemu czy zmieniających się technologii. Aby na nie odpowiadać, a kiedy to możliwe – również je wyprzedzać – niezbędny jest ciągły rozwój funkcjonalności platformy. Pozostanie konkurencyjnym wymaga bieżącego udoskonalania istniejących usług, ich testowania i dopasowywania do zmiennych oczekiwań klientów czy partnerów biznesowych. Wprowadzamy funkcjonalności zorientowane na użytkowników, wspierające realizację celów przedsiębiorstwa, nieobciążające Twojej platformy.

Zwiększenie prędkości rozwoju platformy

Zwiększenie lub utrzymanie szybkiego rozwoju platformy nie obędzie się bez udoskonalania istniejących funkcjonalności. W tym segmencie kluczowa jest obserwacja przyzwyczajeń użytkowników i ich oczekiwań wobec konkretnych elementów, zmieniających się trendów czy wymagań technologii. Niektóre funkcjonalności z biegiem czasu mogą okazać się niewygodne w użytkowaniu, inne zbędne, jeszcze inne – wymagające przekształceń. 

Kolejnym etapem rozwoju platformy jest wdrażanie nowych funkcjonalności. Realizujemy plan implementacji nowych funkcjonalności zgodnie z ustaleniami, a kiedy widzimy sposobność – wychodzimy z propozycjami ulepszeń bądź modyfikacji. Zwracamy uwagę na potrzeby Twojej platformy oraz stojące za nią cele firmy czy wymagania użytkowników. 

W każdym z tych przypadków określamy realne rozwiązania, a także przygotowujemy estymację czasową i budżetową. Każda funkcjonalność jest poddawana testom, by zapewnić jak najwyższą jakość i stabilność rozwiązania.

Zwiększenie lub utrzymanie szybkiego rozwoju platformy nie obędzie się bez udoskonalania istniejących funkcjonalności. W tym segmencie kluczowa jest obserwacja przyzwyczajeń użytkowników i ich oczekiwań wobec konkretnych elementów, zmieniających się trendów czy wymagań technologii. Niektóre funkcjonalności z biegiem czasu mogą okazać się niewygodne w użytkowaniu, inne zbędne, jeszcze inne – wymagające przekształceń. 

Kolejnym etapem rozwoju platformy jest wdrażanie nowych funkcjonalności. Realizujemy plan implementacji nowych funkcjonalności zgodnie z ustaleniami, a kiedy widzimy sposobność – wychodzimy z propozycjami ulepszeń bądź modyfikacji. Zwracamy uwagę na potrzeby Twojej platformy oraz stojące za nią cele firmy czy wymagania użytkowników. 

W każdym z tych przypadków określamy realne rozwiązania, a także przygotowujemy estymację czasową i budżetową. Każda funkcjonalność jest poddawana testom, by zapewnić jak najwyższą jakość i stabilność rozwiązania.

Rozwój z uwzględnieniem potrzeb użytkowników

Obok realizacji założeń biznesowych i technologiczny platformy, zwracamy też uwagę na kluczowy element, który wymaga dość częstych zmian – User Experience. Sposób, w jaki użytkownicy korzystają z systemu, powinien być na bieżąco testowany i poddawany usprawnieniom. To, czy platforma daje użytkownikom możliwość wykorzystania pełnego jej potencjału, oraz czy interfejs jest przejrzysty i umożliwia intuicyjne poruszanie się po stronie, wpływa bezpośrednio na efektywność rozwiązania. Dbamy nie tylko o to, by ulepszać bądź dodawać nowe funkcjonalności po stronie back-endu, ale również, by funkcje, jakie daje system, były zrozumiałe i rzeczywiście przydatne dla użytkownika.

Obok realizacji założeń biznesowych i technologiczny platformy, zwracamy też uwagę na kluczowy element, który wymaga dość częstych zmian – User Experience. Sposób, w jaki użytkownicy korzystają z systemu, powinien być na bieżąco testowany i poddawany usprawnieniom. To, czy platforma daje użytkownikom możliwość wykorzystania pełnego jej potencjału, oraz czy interfejs jest przejrzysty i umożliwia intuicyjne poruszanie się po stronie, wpływa bezpośrednio na efektywność rozwiązania. Dbamy nie tylko o to, by ulepszać bądź dodawać nowe funkcjonalności po stronie back-endu, ale również, by funkcje, jakie daje system, były zrozumiałe i rzeczywiście przydatne dla użytkownika.


Wdrożenia Webini

viralstat

Stworzenie MVP i rozbudowa platformy

Budowa i rozwój platformy do analizy BigData, zbierającej informacje z czterech niezależnych kanałów na temat aktywności w mediach społecznościowych i poziomu zaangażowania w opublikowane treści.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie