Utrzymanie i rozwój platformy fintechowej – outsourcing, zespół inhouse czy synergia?

webini logo

Webini

#porady #fintech

4 czerwca 2020

MVP odniosło sukces, na horyzoncie pojawiają się merchanci i klienci. W tym momencie u właściciela niejednego fintechu powstaje pytanie: komu powierzyć utrzymanie i rozwój produktu? Zasadniczo ma on trzy możliwości. Może budować wewnętrzny zespół, który zajmie się pracą nad każdym obszarem. Całość prac może też wyoutsourcować zewnętrznemu zespołowi specjalistów. Ostatnim rozwiązaniem jest połączenie sił inhousowych deweloperów i software housu. Zastanawiamy się, która z tych opcji będzie najkorzystniejsza pod każdym kątem.

Praca nad platformą fintech

Pracę nad fintechem, podobnie jak w przypadku start-upów, można podzielić na dwie części. Pierwszy obszar, czyli utrzymanie, to podstawa sprawnego działania projektu. W jego skład wchodzi m.in. rozwiązywanie błędów i zgłoszeń klientów, wprowadzanie zmian w związku ze aktualizacjami prawnymi czy reagowanie na wszelkie bieżące problemy. 

Drugi, niezbędny do pozostawania konkurencyjnym, obszar, to prace rozwojowe nad platformą. Rozbudowa istniejących i implementacja nowych funkcjonalności to podstawa do pozostania interesującym dla użytkowników. W jaki sposób najlepiej pogodzić pracę nad tymi dwoma obszarami?

Outsourcing

Usługi outsourcingowe są wykorzystywane w wielu branżach, w tym w finansowo-technologicznej. Firmy chętnie korzystają z pomocy zewnętrznych specjalistów już od początku pracy nad platformą. Chcą w ten sposób przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek, ale też uwolnić wewnętrzne zasoby na potrzeby innych działań.

W czym pomaga outsourcing? Całkowite powierzenie działań – zarówno utrzymania, jak i rozwoju – to gwarancja wspomnianego już przyspieszenia prac. Zwłaszcza młode fintechy nie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie szeregu specjalistów. W tej sytuacji pomoc doświadczonego software housu jest nieoceniona. 

Zewnętrzny dostawca może zająć się wszelkimi procesami związanymi z inżynierią oprogramowania i konserwacją platformy. Może przejąć wszystkie obszary: począwszy od prowadzenia dokumentacji projektu, przez rozwój funkcjonalności po zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Ogromną korzyścią ze współpracy z zewnętrzną firmą jest możliwość wprowadzania bieżących zmian w zespole, co inhousowo jest nieosiągalne. Modyfikacje mogą być aranżowane dosłownie z dnia na dzień: od np. kilkunastu specjalistów potrzebnych do rozwoju platformy do kilku członków zespołu pracujących nad jej utrzymaniem.

Minusy outsourcingu? W rzeczywistości niewiele firm decyduje się na zlecenie całości prac na zewnątrz. Pozostawienie miejsca na wewnętrzne know-how to po prostu bezpieczeństwo w przypadku jakichkolwiek problemów software housu. W takiej sytuacji bez chociażby minimalnego zespołu wewnętrznego trudno będzie natychmiast zareagować na problem: zbudować zespół od zera, jednocześnie radząc sobie z bieżącym utrzymaniem i rozwijaniem projektu.

Plusy outsourcingu:

 • oszczędność kosztów,
 • wykorzystywanie zewnętrznej wiedzy,
 • elastyczność – możesz wprowadzać szybkie zmiany w zakresie wielkości zespołu,
 • szybsze i łatwiejsze wprowadzanie nowych funkcjonalności w porównaniu do pracy inhousowej,
 • możliwość doglądania platformy 24/7.

Minusy outsourcingu:

 • wybór nieodpowiedniego zewnętrznego dostawcy to ryzyko dla fintechu – w przypadku jakichkolwiek problemów software housu, Twoja firma szybko odczuje konsekwencje polegania tylko na zewnętrznym dostawcy.

Zespół inhouse

Część fintechów decyduje się na pozostawienie 100% zadań wewnątrz firmy. To rozwiązanie, jak każde z przedstawionych, również ma swoje wady i zalety.

Przede wszystkim, zbudowanie produktu bez zewnętrznej pomocy pochłania budżet, którego, szczególnie na początku, niemal każdej młodej firmie może brakować. Jeśli chcemy ciąć koszty, możliwe jest zbudowanie systemu z mniejszym zespołem – w tym przypadku jednak należy nastawić się na wydłużenie czasu prac. To, jak kula śnieżna, niesie za sobą konsekwencje – nasz pomysł po dłuższym czasie może już nie być tak innowacyjny. W najgorszym wypadku na rynku zdąży pojawić się już konkurencyjne rozwiązanie.

Pozostawienie rozwoju całkowicie wewnątrz firmy ma też sporą zaletę – jest nią całkowita kontrola nad projektem. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedniego software housu do współpracy, pozostawienie działań wewnątrz własnego zespołu IT może być przez Ciebie całkowicie kontrolowane. Jeśli samodzielnie budujecie platformę, to właśnie inhousowi deweloperzy będą znać ją najlepiej, a co za tym idzie – sprawnie poradzą sobie z jej rozbudową i utrzymaniem.

Plusy zespołu inhouse:

 • pełna kontrola nad wdrażaniem projektu i jego utrzymywaniem,
 • jeśli inhousowo budujecie produkt, znacie go od podszewki i dokładnie wiecie, jak nim zarządzać.

Minusy zespołu inhouse:

 • płacisz za utrzymanie każdego pracownika, nawet wtedy, gdy akurat nie powierzasz mu żadnych zadań,
 • w przypadku niskich kosztów utrzymania (niewielu pracowników) – wolne tempo pracy, co może wykluczyć Twój produkt z rynku.

Synergia – połączenie działań inhouse z outsourcingiem

Najczęściej wybieraną przez fintechy opcją utrzymania i rozwoju firmy jest synergia wewnętrznego zespołu z zespołem software housu. W rzeczywistości deweloperzy software house’owi są rozszerzeniem zespołu klienta i na bieżąco z nim współpracują.

Formy współpracy mogą być różne: zależą zarówno od charakteru firmy, jej budżetu, jak i indywidualnych oczekiwań. Fintech, któremu zależy na zbudowaniu profesjonalnego MVP lub pełnej wersji funkcjonalnej produktu może zlecić to zadanie zewnętrznemu dostawcy, a następnie przekazać przejąć prace utrzymaniowe swojemu zespołowi IT. Może też na stałe outsource’ować prace utrzymaniowe (lub ich część) oraz/lub wdrażanie nowych funkcjonalności.

Proporcja zadań zleconych do tych powierzonych wewnętrznemu zespołowi może być stała lub zmieniać się w zależności od potrzeb. To największa zaleta synergii – jako właściciel platformy fintechowej skorzystasz z pomocy „zewnętrznych” specjalistów w większym stopniu wtedy, gdy tego potrzebujesz. Jednocześnie nie ponosisz kosztów ich pracy wtedy, gdy wewnętrzne, samodzielnie pracujesz nad jakimś obszarem.

Zdecydowanie się na synergiczną pracę dwóch zespołów daje Ci też niebagatelną przewagę nad konkurencją – korzystanie z wiedzy doświadczonego zespołu i jej nieustanną wymianę. Obydwa zespoły, na co dzień ze sobą współpracujące, dzielą się doświadczeniem, które zaowocuje solidnym, konkurencyjnym produktem. 

Plusy synergii:

 • dowolnie rozkładasz proporcje zadań pomiędzy inhouse i zewnętrzny zespół – zmieniasz je według potrzeb,
 • Twój zespół korzysta z wiedzy zewnętrznych specjalistów IT,
 • nie płacisz za koszt zatrudnienia pracowników, ale za ich realny wkład w konkretne zadania,
 • możliwość oferowania usług 24/7,
 • w przypadku jakichkolwiek problemów software housu Twój zespół ma wewnętrzny know-how i wie, jak poradzić sobie z dalszą rozbudową projektu.

Minusy synergii:

 • jeśli powierzysz zewnętrznym deweloperom zbyt wiele zadań, w sytuacji rozwiązania współpracy z software house, Twój zespół może nie być przygotowany na ich przejęcie.