Migracja funkcjonalności

Nie wszystkie platformy zostały zbudowane bądź utrzymane w prawidłowy sposób. Zaciąganie zbyt dużego długu technologicznego, praca na przestarzałych technologiach, nieprzemyślane zmiany kierunku projektu mogą sprawić, że dalszy rozwój serwisu będzie utrudniony, lub wręcz niemożliwy.

Cel:

Przeniesienie istniejących funkcjonalności na nową, czystą strukturę platformy. Usprawnienie działania, eliminacja występowania błędów oraz umożliwienie dalszej rozbudowy aplikacji.

Pomożemy poprzez:

 • wyliczenie strat w skali roku ponoszonych przez utrzymanie obecnej wersji serwisu,
 • rzeczywistą ocenę konieczności przeniesienia rozwiązania na nową wersję,
 • przygotowanie planu płynnej migracji danych i funkcjonalności,
 • wskazanie krytycznych obszarów realizacji,
 • przeniesienie platformy na nową strukturę,
 • bycie partnerem technologicznym przez cały czas trwania realizacji i po zakończeniu procesu migracji.

Usługa przeznaczona dla:

 • firm, które czują, że platforma stwarza problemy spowalniające generalny rozwój biznesu,
 • zespołów, które większość pracy wykonują na platformie i czują, że mierne działanie systemu wpływa negatywnie na ich efektywność,
 • biznesów, które chcą rozwijać platformę, ale na drodze stają im problemy techniczne związane z budową serwisu,
 • firm, które przeznaczają dużo środków na utrzymanie kłopotliwego systemu,
 • przedsiębiorstw, które utrzymują swoją platformę w oparciu o przestarzałe, już niewspierane technologie.

Realizacja usługi

1

Analiza sytuacji

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Tobą określamy straty, jakie ponosisz w związku z utrzymaniem obecnego systemu. Szacujemy zysk płynący z uruchomienia realizacji. Oceniamy konieczność przeprowadzenia migracji funkcjonalności.

2

Prace deweloperskie

Ustalamy zakres wymagań co do nowego systemu i przeniesienia elementów z aktualnej platformy. Doradzamy w kwestii technologii i możliwości optymalizacji. Rozpoczynamy prace deweloperskie.

3

Uruchomienie platformy

Uruchamiamy nowy system wraz z wygaszeniem poprzedniego. Przygotowujemy wytyczne dotyczące prawidłowego utrzymania i rozwoju platformy oraz zestaw polecanych dobrych praktyk. W razie potrzeby nadal wspieramy i utrzymujemy system.

Skuteczność Webini

w 343 dni robocze

przenieśliśmy największy dotychczas projekt na wersję 2.0 platformy

ok. 500 funkcjonalności

poddaliśmy migracji przy okazji tworzenia nowej wersji systemu

8 platform

funkcjonujących produkcyjnie, przeniesionych na nową wersję przez nasz zespół


Wdrożenia Webini

Migracja funkcjonalności na nową platformę 2.0

Przeniesienie istniejącej platformy na wersję 2.0 oraz wdrożenie architektury mikroserwisów.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie