Migracja funkcjonalności

Nie wszystkie platformy zostały zbudowane bądź rozwijane w prawidłowy sposób. Zaciąganie zbyt dużego długu technologicznego, praca na przestarzałych technologiach czy nieprzemyślane zmiany kierunku mogą sprawić, że dalszy rozwój serwisu będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Cel:

Stworzenie rozwiązania technologicznego poprzez przeniesienie do nowego systemu istniejących funkcjonalności, ich modyfikację bądź dodanie kolejnych. Eliminacja problemów związanych z platformą, takich jak: utrudniona lub wręcz niemożliwa rozbudowa, występowanie błędów, niski poziom bezpieczeństwa czy jakości technologicznej.

Pomożemy poprzez:

 • wyliczenie strat w skali roku ponoszonych przez utrzymanie obecnej wersji serwisu,
 • rzeczywistą ocenę konieczności przeniesienia rozwiązania na nową wersję,
 • przygotowanie planu płynnej migracji danych i funkcjonalności,
 • przeniesienie platformy na nowe, efektywne rozwiązanie technologiczne,
 • bycie partnerem technologicznym przez cały czas trwania realizacji i po zakończeniu procesu migracji.

Usługa przeznaczona dla:

 • firm, które czują, że platforma stwarza problemy spowalniające generalny rozwój biznesu,
 • zespołów, które większość codziennej pracy wykonują na platformie i czują, że system blokuje ich efektywność,
 • firm, które przeznaczają relatywnie spore środki na utrzymanie kłopotliwego systemu,
 • przedsiębiorstw, które ponoszą straty finansowe z powodu występowania dużej ilości błędów na platformie,
 • przedsiębiorstw, które utrzymują swoją platformę w oparciu o przestarzałe, już nie wspierane technologie,
 • firm, które czują, że onboarding nowych deweloperów zajmuje dużo czasu i jest nieefektywny.

Realizacja usługi

1

Zebranie wymagań

Zebranie wymagań Zapoznajemy się z sytuacją Twojej platformy. Wspólnie analizujemy potencjał i możliwe zyski z przeniesienia funkcjonalności na wersję 2.0 systemu i oceniamy konieczność wdrożenia usługi.

2

Analiza systemu

Analiza systemu Zapoznajemy się dokładnie z obecnym systemem oraz z procesami, które go dotyczą. Prowadzimy analizę pod kątem technicznym oraz funkcjonalnym.

3

Opracowanie strategii

Opracowanie strategii Wyznaczamy kluczowe obszary realizacji w oparciu o przeprowadzoną analizę. Zwracamy uwagę na problematyczne obszary, łączymy wymagania technologii z potrzebami Twojej firmy oraz z istniejącymi procesami. Nadajemy priorytet każdemu elementowi i ustalamy kolejność wykonania zadań tak, by od samego początku dostarczać Ci realną biznesową wartość.

4

Prace w oparciu o zestaw wymagań

Prace w oparciu o zestaw wymagań Prowadzimy prace deweloperskie zgodnie z przygotowaną wcześniej strategią wdrożania. W zależności od ustaleń, budujemy nowy system i przenosimy istniejące funkcjonalności w momencie gdy jest gotowy, utrzymujemy równocześnie dwie platformy, migrując po kolei pojedyncze elementy bądź rozwijamy równocześnie oba, niezależnie funkcjonujące systemy

5

Uruchomienie platformy

Uruchomienie platformy Uruchamiamy nowy system wraz z wygaszeniem poprzedniego. Przygotowujemy plan rozwoju aplikacji lub, w zależności od Twojej decyzji, przekazujemy Ci zestaw wytycznych i dobrych praktyk utrzymania systemu.

Skuteczność Webini

w 343 dni robocze

przenieśliśmy największy dotychczas projekt na wersję 2.0 platformy

ok. 500 funkcjonalności

poddaliśmy migracji przy okazji tworzenia nowej wersji systemu

8 platform

funkcjonujących produkcyjnie, przeniesionych na nową wersję przez nasz zespół


Wdrożenia Webini

Tpay mockup

Migracja funkcjonalności na wersję 2.0 systemu

Przeniesienie istniejącej platformy na nową, przejrzystą strukturę 2.0. Pełne zniwelowanie długu technologicznego, wprowadzenie skalowalności i możliwości nieograniczonego rozwoju systemu.

Porozmawiajmy o Twoim nowym projekcie