Czym jest dług technologiczny i jak sobie z nim poradzić?

webini logo

Webini

#porady

27 kwietnia 2020

Dług technologiczny to zjawisko, z którym boryka się spora część zespołów deweloperskich. W odróżnieniu od długu czy kredytu bankowego, dług technologiczny nie zawsze jest zaciągany świadomie. Jednak tak jak pożyczka w banku, nakłada on na nas coraz większe odsetki. Czym jest dług technologiczny i jak sobie z nim poradzić?

Czym jest dług technologiczny?

O długu technologicznym (inaczej technicznym) mówimy zawsze wtedy, gdy tworzenie projektu niesie za sobą nawarstwiające się błędy. Z wielu przyczyn zespół deweloperski może rozwijać produkt w pośpiechu, z wykorzystaniem nieoptymalnych rozwiązań. To przez nie w dłuższej perspektywie praca nad projektem staje się coraz bardziej skomplikowana i czasochłonna, a w skrajnych przypadkach również nieopłacalna.

Jakość technologiczna

Dobrze zaprojektowana i wdrożona platforma potrafi służyć latami, podczas gdy ta wykonana małym nakładem prac czy bez zachowania zasad jakości może co chwilę sprawiać problemy. Podniesienie poziomu jakości niweluje dług technologiczny oraz pozwala przyspieszyć rozwój aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kosztów utrzymania.

Więcej o usłudze
pełna zgodność z S.O.L.I.D.
została wprowadzona przez nasz sofware house jako jeden z pierwszych w Polsce w kwestii tworzenia platform internetowych

Kto zaciąga dług techniczny?

Dług technologiczny zaciągają deweloperzy pracujący nad produktem. Powodów powstawania długu może być jednak wiele i niekoniecznie zależą one od samych programistów.

Często powodem zaciągania długu technicznego jest czas. Chęć ekspresowego dorównania konkurencji i wprowadzenia nowoczesnych funkcjonalności czy presja nad stworzeniem przełomowego, pierwszego na rynku produktu to dość częste zjawiska, którym towarzyszy dług technologiczny. Jeśli w takiej sytuacji zespół deweloperski wybierze drogę na skróty, tworząc niechlujny kod lub zapominając o rozwoju dokumentacji, przyczyni się do zaciągania długu.

Przyczyną powstawania długu technologicznego czasem bywa też brak wiedzy. Pozostawienie projektu pod opieką niedoświadczonych deweloperów może skutkować wykorzystywaniem przez nich technologii, z którą nie do końca sobie radzą. Brak refaktoryzacji w początkowych fazach czy stosowanie hermetycznych, niepraktycznych rozwiązań – stąd krótka droga do błędów w kodzie i komplikacji, które wraz z rozwojem projektu będą się tylko pogłębiać.

Symptomy długu technologicznego

Jak właściwie możesz dowiedzieć się, że Twój projekt zmaga się z długiem technologicznym? Symptomów tego problemu może być wiele.

Najłatwiej zauważalnym jest wzrost liczby błędów. Jeśli zaczynasz dostrzegać, że projekt nie rozwija się tak szybko jak kiedyś, a deweloperzy zmagają się z coraz większą liczbą błędów w kodzie, możesz mierzyć się z długiem technologicznym. Jeśli czas przeznaczony na mierzenie się z problemami przewyższa ten, który poświęcacie udoskonalaniu produktu i wdrażaniu nowych funkcjonalności, z pewnością mierzycie się z długiem technologicznym.

Jeżeli do błędów dołożysz coraz mniejszą chęć zespołu do pracy nad projektem czy nawet strach przed dokonywaniem zmian w kodzie, wtedy warto zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska. Być może nowe funkcjonalności musiały być wdrażane z pominięciem pierwotnej estymacji czasowej, przez co zespół musiał sięgać po najprostsze, często pogłębiające dług, rozwiązania.

Migracja funkcjonalności

Nie wszystkie platformy zostały zbudowane bądź rozwijane w prawidłowy sposób. Zaciąganie zbyt dużego długu technologicznego, praca na przestarzałych technologiach czy nieprzemyślane zmiany kierunku mogą sprawić, że dalszy rozwój serwisu będzie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Więcej o usłudze
8 platform
funkcjonujących produkcyjnie, przeniesionych na nową wersję przez nasz zespół

Jak dobrze zarządzać długiem technologicznym?

Zorientowałeś się, że Twój projekt dotknął problem długu technologicznego. Jak – i czy – możesz to naprawić? Podobnie jak przy powstawaniu długu, również w jego usuwaniu najważniejszy jest czas. Im szybciej zorientujesz się, z czego wynikają problemy projektu, tym prościej będzie je uporządkować i sobie z nimi poradzić.

Walka z długiem technicznym to dodatkowa, ale niezbędna praca, która pozwoli Twojemu zespołowi wyjść na prostą i usunąć nawarstwiające się błędy. Pierwszym krokiem w walce z długiem jest sama świadomość jego posiadania – to już za Tobą. W szczerej rozmowie z zespołem musicie ustalić priorytety prac. Dalsze rozwijanie produktu tylko pogłębi problem, dlatego w pierwszej kolejności zajmijcie się naprawą kodu w strategicznych miejscach.

O czym musisz wiedzieć? Nie zapominaj o automatycznych testach zawsze wtedy, gdy deweloper natknie się na błąd. Nie oczekuj też ekspresowego pozbycia się długu technologicznego. Poprawa jakości kodu wymaga zrozumienia problemu i czasu.

Jeśli podejrzewasz, że Twoja platforma może posiadać dług technologiczny, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeanalizują jakość kodu źródłowego, określą stopień zaawansowania długu i wspólnie opracujemy plan jego spłacenia.